Turn your busyness into faithfulness.


The subtle plan of the enemy is busyness. Being occupied with that which is keeping you from the real, true and purposeful activities.

We need to focus on Jesus, the author and finisher of our faith (Hebrews 12:2). He knows what we are and what we need and will therefore be able to lead us to success. With our eyes on Him we will turn our busyness into faithfulness.

Fear and rejection


Fear and rejection have become the norm of society and the tools of the fear creators. The more it grows the greater the panic becomes, robbing your logical thinking. Selfishness is the result of it all based on the false belief of survival of the fittest. This will then become the power ruling the earth…

There is only one way to overcome fear, rejection, panic and confusion. It is called love. Without God there is no true love, for He is called Love. It is for this reason that Jesus have said that living a life of love is the fulfilment of the law. Love God with all your being and your neighbours as yourself.

Who Are You?


Guilt ridden, full of fear, anxiety, hatred and selfish ambition. Death and destruction will become overwhelming in every single thing you think, do and desire. It is time to let go of all of these things and focus on God and His plan for your life.

Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil, learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow’s cause.

“Come now, let us reason together, says the Lord:
though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool.

If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land; but if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword; for the mouth of the Lord has spoken.”

(Isaiah 1:16-20)

It has become too easy to focus only on revenge and survival and forgetting your calling. Our call as sons and daughters of the Living God has always been to do good, live out justice, to love and respect people and to walk humbly with our God (Micah 6:8).

With this message I want to remind you who you are and what is and should be important…

Die ware weg tot die lewe


Jesus het ons die weg, die waarheid en die lewe gegee. Tog het Hy gekom na ‘n wêreld wat deur godsdienstige onderdrukking geteister is. Hy het in ‘n donker wêreld gekom. Die Bybel sê dat in die dal van die doodskaduwee die lig soos dagbreek aangebreek het. Die Lig van die wêreld het gekom. Die Een wat daar was nog voor die son se skepping, het na hierdie donker wêreld gekom en die lig gebring. Elkeen wat Hom gevolg het, kon daardie lig sien. En elkeen wat die boodskap gesien, verstaan ​​en ontvang het, was aangetrokke tot Hom, in so ‘n mate dat hulle Hom van daardie punt af gevolg het  (Johannes 1:1-13). Maar, tragies genoeg, het die oorgrote meerderheid van die inwoners van die stad Kapernaum, selfs al het hulle baie wonderwerke gesien, net nie geglo nie. Hulle is so erg geteister deur ‘n godsdienstige gees dat hulle nie regtig omgegee het of hulle gelowig is of nie, solank dit voorgekom het of hulle goed is en goed doen.

Is ons dus bloot godsdienstige mense? Leef ons in ons eie Kapernaums? Omdat ons na die vernietiging van daardie stad kyk, kan ons sien waarheen goeie werke, goeie wil, goeie hart en ‘n goeie uitsig lei. Jy sien, niemand doen goed nie (Lukas 18:19). Die mens se hart is vol kwaad (Jeremia 17:9). En hoewel ons kan lyk soos mense wat instaat is om wonderlike dinge te kan doen en as vredemakers kan optree, is dit nie wat werklik saak maak nie. Ons moet glo in die uiterste finale offer wat namens ons gemaak is, sodat God ons nie meer as sondaars sal sien nie, maar as die geregtigheid van God in Christus Jesus (2 Korintiërs 5:19).

Kopiereg © 2021 Behold Israel.

Jesus roep ons nie tot godsdiens nie

Die probleem met godsdiens is dat die mens die sentrale figuur van die godsdiens word. Godsdiens plaas toewyding en rituele as die uitdrukkings wat die mens aanvaarbaar maak vir God as die voorwerp van aanbidding. Dit is dan juis hier waar die mensdom (Christene ook) verlore raak in godsdiens en Jesus nie meer is wie Hy moet wees nie.

Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Johannes 14:1-6).

Daar is baie wat gesê kan word oor godsdiens, duisende denominasies en oor hoe deurmekaar hierdie wêreld van ons is, maar Jesus het nie vir Thomas gesê om ‘n klomp rituele te volg en die weg sal slegs bekend word aan die wat daardie rituele volg nie, nee Jesus is die weg na die lewe. Ons word geroep na lewe, die ware lewe. Jesus is die enigste ware weg tot hierdie lewe wat Hy van praat. Sonder Hom sal ons nooit daar uit kom nie. In die wêreld van vandag moet ons steeds streef na Jesus sodat ons elkeen die weg, die waarheid en die lewe kan vind en sodoende ons pad na die Vader. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie. Hy het vir ons genoeg bewyse gegee om te kan glo, naamlik dat Hy na die wêreld gekom het om sondaars te red.

Mag ek en jy vandag en ook elke dag wat kom Jesus soek, vind en lewe.

HOOP?!


Hoop in ‘n hopelose wêreld… Te veel mense het hierdie jaar hoop verloor, omdat ons fokus verskuif het na honderde of selfs duisende ander dinge inplaas van Jesus Christus. Ek het vanoggend weer hierdie boodskap vanaf Christ Alone Ministries gelees en gedink dat meer van ons mense nodig het om Hom (Jesus Christus) ons fokus en dan ook ons hoop te maak:

ONS HOOP IS JESUS CHRISTUS ALLEEN

By talle geleenthede het ek gehoor dat mense sê dat ons hoop in Jesus Christus is. En hoewel dit net ‘n fout kan wees, kan dit verrykende gevolge hê, want ons hoop is nie in Christus nie, maar ons hoop is Jesus Christus. Hoop is nie iets wat Jesus gee nie, maar hoop is ‘n deel van wie Jesus is.

Baie mense het in die laaste tyd hoop verloor. Baie voel hopeloos in hierdie hopelose tye waarin ons leef. Maar sou ons vanuit ‘n Bybelse perspektief kyk, sal ons sien dat hierdie “hopeloosheid” ‘n teken is van wat ek “Christusloosheid” wil noem. In Efesiërs 2:12 sien ons dat daar ‘n tyd was dat hulle sonder Christus was. Later in dieselfde skrif staan ​​dat hulle sonder hoop en sonder God was. Sonder Christus beteken dan ook dat hulle sonder hoop was.

Paulus skryf aan Timoteus en verwys na ons Here Jesus Christus as ons hoop. (1 Timoteus 1: 1) Aan die Kolossense skryf Paulus van Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. (Sien Kolossense 1:27) Titus verwag die salige hoop in Titus 2:13.

Hoe word ons dan hoopvol of hoe word ons hoop herstel? Jesus Christus is ons hoop. Daarom, deur Christus in ons toe te laat om Homself in ons te openbaar, sal ons nie net hoopvol wees wanneer ons moeilike tye tegemoet gaan nie, maar ons sal ewig-blywende en steeds groter wordende hoop hê.

Die Woord sê: “Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.” (Johannes 14:1) Laat ons nie sonder hoop bly nie, maar laat ons Hoop (ons Here Jesus Christus) permanente verblyf gee en binnekort sal ons nie net lig aan die einde van die tonnel sien nie, maar ons sal omring word deur die lig, wat ons Here Jesus Christus is. (Johannes 9: 5)

Keith Getty en ander het die lied “Christ Our Hope in Life and Death” geskryf. In vers een vra hul: “What is our hope in life and death?” en dan antwoord hul: “Christ alone, Christ alone.” Adrienne Camp het die lied “In Christ Alone” gskryf. In die eerste reël vind ons ‘n groot waarheid: “In Christ alone my hope is found”

Laat ons die Here van hoop, wat nie hoop gee nie, maar wat hoop is, toelaat om ons hopeloosheid te verander in ‘n hoopvolle lewe en ‘n hoopvolle toekoms. Laat ons Jesus Christus ons enigste hoop in ons lewens toelaat, om van binne te regeer.

Groete,

Johan Terblanche
Christ Alone Ministries

AFRIKAANSE 1933/1953 volledige oudio Bybel in MP3 formaat


Hierdie is ‘n produk wat beskikbaar is by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika

ISBN: 9780798223256

Kategorie: Afrikaans – 1933/1953 vertaling

 • 1933/1953 vertaling
 • volledige oudio Bybel
 • MP3-formaat op USB-geheue
 • enkelstem opname (nie gedramatiseer nie)
 • hierdie Bybel is waarlik vir almal

  Prys: R259,00

Kliek hier om dit te bestel.

 

Freedom from the law


Paul, for example said that the believer is no more under the law, but under grace. The believer is thus walking above the law, following it as a path, being guided by the Spirit. Only when he breaks the law will he be under the law. The believer will also, through grace and forgiveness, be enabled to break free from the bondage of the law and will then be lifted above the law again.

The believer is thus not lawless, but following the law of the Spirit, which is superior to the law as the Spirit enables the believer to obey God’s law and teachings (Ezekiel 36:25-29).

Die leuen van die lewe


Ons wêreld val uitmekaar en elkeen moet net alles in sy of haar vermoë doen om te oorleef en om alles wat na ‘n mens gegooi word te kan hanteer. So word die lewe net ‘n gejaag na wind, soos Prediker ons leer. Oorlewing is nie ‘n doel nie, maar ‘n valse sekuriteit wat ons mense net besig hou met hul eie probleme en omstandighede. So word ons mense dom en onsensitief en verloor hulle die vermoë om werklik deel te neem aan die lewe. Hulle kan nie meer nuwe dinge leer of korrek verwerk nie, want die filter van die eie ek verhoed dit. So sukkel hulle want intimiteit, liefde, vrede en vreugde is nie meer deel van hulle lewens nie. Hulle karring maar net voort sonder om die lewe te verstaan of te geniet.

Ons lees in die Bybel (Psalms 37:4) dat vertrou in die Here ‘n sleutel is tot baie dinge, dit maak ons sterk en gee ons krag tot goeie werke, dit stel ons in staat om bo alle omstandighede uit te sweef (Jesaja 40:31) en om te heers oor alles.

Om hierdie sleutel van vertroue te bekom moet ons eers ‘n ander waarheid ons eie maak. God ken elkeen van ons en het ons lief met ‘n onvoorwaardelike liefde. Wanneer ons hierdie waarheid met ons hele wese aanvaar ontvang ons die sleutel van vertroue in die Here.

Lewe en dinge


Net wanneer jy begin dink dat die lewe nie rowwer of moeiliker kan word nie dan is daar ‘n paar gebeure wat jou heeltemal onderstebo vee. Dit was vir my in die vorm van finansies, verhoudings, werksomstandighede en studies.

Ons kan so maklik ons vertrou in mense en finansies plaas. Dit het my laat dink aan die Bybel wat sê dat ons nie moet vertrou op besittings, perde en struidwaens, mense wat jy ken en ook nie op jou kennis en verstand nie, maar slegs in die God wat alles gemaak het.

Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help, jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie. Jy moet vir God vra om jou te lei in alles wat jy doen, dan sal Hy jou altyd lei. Jy moenie dink jy het die wysheid nie, jy moet die Here dien en jy moenie verkeerd doen nie. Dan sal jy heeltemal gesond bly en jy sal elke dag nuwe krag kry (Spreuke 3:5‭-‬8 ABA).

Party mense dink oorlogkarre help hulle om te wen, ander mense dink perde help hulle om te wen, maar ons weet dit is ons God die Here wat vir ons help (Psalms 20:8 ABA).

Mense wen nie ‘n oorlog omdat hulle perde het nie, mense word nie vry omdat hulle perde sterk is nie (Psalms 33:16‭-‬17 ABA).

Toe die God van Jakob gepraat het, kon die soldate op perde en oorlogkarre niks doen nie (Psalms 76:7 ABA).

Moses het gesê: “Wanneer julle gaan oorlog maak teen julle vyande en julle sien die perde en die oorlogkarre en manne wat meer is as julle, dan moet julle nie bang word vir hulle nie, want julle God die Here is by julle, julle God die Here wat julle uit die land Egipte gebring het (Deuteronomium 20:1 ABA).

Julle moet alles gebruik wat God vir julle gee om aan te hou oorlog maak teen die duiwel. Hy maak baie skelm planne teen julle (Efesiërs 6:11 ABA).

Theology on the web


totw-logo

Theology on the web is making high quality theological material available freely throughout the world, thus providing Bible teachers and pastors with the resources they need to spread the Gospel in their countries. This is achieved by:

 • Digitising and uploading in co-operation with authors and publishers, rare and out-of-print theology books and articles.
 • Over 35,000 articles are now available for free download.
 • Providing detailed bibliographies for Seminary level students and ministers.
 • Providing a single cross-linked resource made up of seven websites, some of which are under development.

The Life-Giver

%d bloggers like this: