All posts by Thomas

I love nature - and is even in-love with its Creator. I adore the life I share with Him and all the friends and family sharing it with me.

HOOP?!


Hoop in ‘n hopelose wêreld… Te veel mense het hierdie jaar hoop verloor, omdat ons fokus verskuif het na honderde of selfs duisende ander dinge inplaas van Jesus Christus. Ek het vanoggend weer hierdie boodskap vanaf Christ Alone Ministries gelees en gedink dat meer van ons mense nodig het om Hom (Jesus Christus) ons fokus en dan ook ons hoop te maak:

ONS HOOP IS JESUS CHRISTUS ALLEEN

By talle geleenthede het ek gehoor dat mense sê dat ons hoop in Jesus Christus is. En hoewel dit net ‘n fout kan wees, kan dit verrykende gevolge hê, want ons hoop is nie in Christus nie, maar ons hoop is Jesus Christus. Hoop is nie iets wat Jesus gee nie, maar hoop is ‘n deel van wie Jesus is.

Baie mense het in die laaste tyd hoop verloor. Baie voel hopeloos in hierdie hopelose tye waarin ons leef. Maar sou ons vanuit ‘n Bybelse perspektief kyk, sal ons sien dat hierdie “hopeloosheid” ‘n teken is van wat ek “Christusloosheid” wil noem. In Efesiërs 2:12 sien ons dat daar ‘n tyd was dat hulle sonder Christus was. Later in dieselfde skrif staan ​​dat hulle sonder hoop en sonder God was. Sonder Christus beteken dan ook dat hulle sonder hoop was.

Paulus skryf aan Timoteus en verwys na ons Here Jesus Christus as ons hoop. (1 Timoteus 1: 1) Aan die Kolossense skryf Paulus van Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. (Sien Kolossense 1:27) Titus verwag die salige hoop in Titus 2:13.

Hoe word ons dan hoopvol of hoe word ons hoop herstel? Jesus Christus is ons hoop. Daarom, deur Christus in ons toe te laat om Homself in ons te openbaar, sal ons nie net hoopvol wees wanneer ons moeilike tye tegemoet gaan nie, maar ons sal ewig-blywende en steeds groter wordende hoop hê.

Die Woord sê: “Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.” (Johannes 14:1) Laat ons nie sonder hoop bly nie, maar laat ons Hoop (ons Here Jesus Christus) permanente verblyf gee en binnekort sal ons nie net lig aan die einde van die tonnel sien nie, maar ons sal omring word deur die lig, wat ons Here Jesus Christus is. (Johannes 9: 5)

Keith Getty en ander het die lied “Christ Our Hope in Life and Death” geskryf. In vers een vra hul: “What is our hope in life and death?” en dan antwoord hul: “Christ alone, Christ alone.” Adrienne Camp het die lied “In Christ Alone” gskryf. In die eerste reël vind ons ‘n groot waarheid: “In Christ alone my hope is found”

Laat ons die Here van hoop, wat nie hoop gee nie, maar wat hoop is, toelaat om ons hopeloosheid te verander in ‘n hoopvolle lewe en ‘n hoopvolle toekoms. Laat ons Jesus Christus ons enigste hoop in ons lewens toelaat, om van binne te regeer.

Groete,

Johan Terblanche
Christ Alone Ministries

AFRIKAANSE 1933/1953 volledige oudio Bybel in MP3 formaat


Hierdie is ‘n produk wat beskikbaar is by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika

ISBN: 9780798223256

Kategorie: Afrikaans – 1933/1953 vertaling

 • 1933/1953 vertaling
 • volledige oudio Bybel
 • MP3-formaat op USB-geheue
 • enkelstem opname (nie gedramatiseer nie)
 • hierdie Bybel is waarlik vir almal

  Prys: R259,00

Kliek hier om dit te bestel.

 

Freedom from the law


Paul, for example said that the believer is no more under the law, but under grace. The believer is thus walking above the law, following it as a path, being guided by the Spirit. Only when he breaks the law will he be under the law. The believer will also, through grace and forgiveness, be enabled to break free from the bondage of the law and will then be lifted above the law again.

The believer is thus not lawless, but following the law of the Spirit, which is superior to the law as the Spirit enables the believer to obey God’s law and teachings (Ezekiel 36:25-29).

Die leuen van die lewe


Ons wêreld val uitmekaar en elkeen moet net alles in sy of haar vermoë doen om te oorleef en om alles wat na ‘n mens gegooi word te kan hanteer. So word die lewe net ‘n gejaag na wind, soos Prediker ons leer. Oorlewing is nie ‘n doel nie, maar ‘n valse sekuriteit wat ons mense net besig hou met hul eie probleme en omstandighede. So word ons mense dom en onsensitief en verloor hulle die vermoë om werklik deel te neem aan die lewe. Hulle kan nie meer nuwe dinge leer of korrek verwerk nie, want die filter van die eie ek verhoed dit. So sukkel hulle want intimiteit, liefde, vrede en vreugde is nie meer deel van hulle lewens nie. Hulle karring maar net voort sonder om die lewe te verstaan of te geniet.

Ons lees in die Bybel (Psalms 37:4) dat vertrou in die Here ‘n sleutel is tot baie dinge, dit maak ons sterk en gee ons krag tot goeie werke, dit stel ons in staat om bo alle omstandighede uit te sweef (Jesaja 40:31) en om te heers oor alles.

Om hierdie sleutel van vertroue te bekom moet ons eers ‘n ander waarheid ons eie maak. God ken elkeen van ons en het ons lief met ‘n onvoorwaardelike liefde. Wanneer ons hierdie waarheid met ons hele wese aanvaar ontvang ons die sleutel van vertroue in die Here.

Lewe en dinge


Net wanneer jy begin dink dat die lewe nie rowwer of moeiliker kan word nie dan is daar ‘n paar gebeure wat jou heeltemal onderstebo vee. Dit was vir my in die vorm van finansies, verhoudings, werksomstandighede en studies.

Ons kan so maklik ons vertrou in mense en finansies plaas. Dit het my laat dink aan die Bybel wat sê dat ons nie moet vertrou op besittings, perde en struidwaens, mense wat jy ken en ook nie op jou kennis en verstand nie, maar slegs in die God wat alles gemaak het.

Jy moet met jou hele hart glo dat God jou altyd sal help, jy moenie dink dat jy self weet wat om te doen nie. Jy moet vir God vra om jou te lei in alles wat jy doen, dan sal Hy jou altyd lei. Jy moenie dink jy het die wysheid nie, jy moet die Here dien en jy moenie verkeerd doen nie. Dan sal jy heeltemal gesond bly en jy sal elke dag nuwe krag kry (Spreuke 3:5‭-‬8 ABA).

Party mense dink oorlogkarre help hulle om te wen, ander mense dink perde help hulle om te wen, maar ons weet dit is ons God die Here wat vir ons help (Psalms 20:8 ABA).

Mense wen nie ‘n oorlog omdat hulle perde het nie, mense word nie vry omdat hulle perde sterk is nie (Psalms 33:16‭-‬17 ABA).

Toe die God van Jakob gepraat het, kon die soldate op perde en oorlogkarre niks doen nie (Psalms 76:7 ABA).

Moses het gesê: “Wanneer julle gaan oorlog maak teen julle vyande en julle sien die perde en die oorlogkarre en manne wat meer is as julle, dan moet julle nie bang word vir hulle nie, want julle God die Here is by julle, julle God die Here wat julle uit die land Egipte gebring het (Deuteronomium 20:1 ABA).

Julle moet alles gebruik wat God vir julle gee om aan te hou oorlog maak teen die duiwel. Hy maak baie skelm planne teen julle (Efesiërs 6:11 ABA).

Theology on the web


totw-logo

Theology on the web is making high quality theological material available freely throughout the world, thus providing Bible teachers and pastors with the resources they need to spread the Gospel in their countries. This is achieved by:

 • Digitising and uploading in co-operation with authors and publishers, rare and out-of-print theology books and articles.
 • Over 35,000 articles are now available for free download.
 • Providing detailed bibliographies for Seminary level students and ministers.
 • Providing a single cross-linked resource made up of seven websites, some of which are under development.

Ons God is ‘n verterende vuur


Ons God is ‘n verterende vuur van liefde, heiligheid en geregtigheid. Die wonderlike ding is dat hy as ‘n smelter en reiniger sit. Hy is ‘n goeie God wat die vermoë het om absoluut alles te vernietig, tog kies Hy om dit nie te doen nie, maar om te reinig. Die vrees, haat en wrewel word vernietig in die vuur en liefde, vrede, vreugde en respek is dit wat agterbly. Lyding is deel van die lewe, maar dit kan meer wees, dit kan ook deel wees van ons heiligmaking.

Wandel waardig


Ons het so pas ‘n studie van Efésiërs voltooi. Die deel wat vir my uitgestaan het handel oor keuses. Hierdie keuses moet so gemaak word dat jy waardig wandel in die roeping waar toe God jou geroep het. Daar is die algemene roeping waar toe elke gelowige geroep is en dan ook iets meer spesifiek.

Efésiërs fokus op die wandel in geregtigheid, reinheid, opregtheid, liefde, wysheid en die wandel in die lig. Al hierdie is deel van die algemene wandel, maar elkeen word ook geroep tot ‘n spesifieke wandel. Hierdie spesifieke wandel gaan meer oor jou menswees, waarvan jy hou, en ook hoe jy dinge uitleef. Daar is ook die gevalle waar die duiwel kom steel het, en juis hierdie ding in ons as ‘n vrees in plaas van ‘n passie kom verander het.

Paulus se opdrag om in wysheid en lig te wandel is juis gedoen om lig te skyn op die leuns van die duiwel. Dit moet dus hierdie leuns aan die gelowiges bekend maak sodat dit nie meer kragtig in hulle kan werk nie. Dit stel dan die gelowiges in staat om hulle spesifieke roepings uit te leef.

Daar is dan ook die opdrag om in wysheid te wandel, wat ten doel het dat die gelowiges in wysheid en begrip moet lewe, in plaas van net kennis.

Dit is dán wanneer die gelowiges waardig wandel tot hul roeping.

Die Mens, God se Erfdeel


desktop2

Ons is Syne, duur gekoop met Jesus bloed!!!

Receiving a double portion!


God delights in His people and love them, He therefore gave them a double portion…

In Isaiah 61:6-7 we read about God giving a double portion to His people. Again in 1Kings we read about Elisjah wanting a double portion of the Spirit of Elijah. AND he received it for God honour godly desires.

Delight yourself in the Lord , and he will give you the desires of your heart. (Psalms 37:4 [ESV])

We should not miss understand this, He, God, knows what you need and will thus give you desires for what you truly need and then also fulfil those desires. We only need to be focused on doing good and find our delight in Him. We need only to abide in Him…

I pray that you will find your delight in your God and do good, while He (God) create in you the desires for what you truly need and that His name will be glorified!! AMEN!!!