Category Archives: #GELOOF

Praat met die grond!!!


Een middag het ‘n groep van ons saam gebid. Een van die dames, betrokke by die ontwikkeling van spesifieke lands gebiede, het gesê dat God haar geleer het om met die grond te praat.

Nadat sy dit gesê het, het ek gedink aan Jesaja 55:

Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur (Jesaja 55:10-11).

Ons is die grond wat die woord van God ontvang deur die reën en sneeu vanuit die hemel, dit maak ons nat en stel ons instaat om voort te bring en uit te spruit. So sal die Woord die plan wat God vir ons het suksesvol uitvoer. Ons moet net gereeld ons ‘grond’ (liggame) herinner aan die plan van God, deur die woord te lees en daaroor te mediteer, sodat ons die God van hoop in elke situasie van elke dag kan ontvang!

En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees! (Romeine 15:13).

Onthou ook om met jou omgewing te praat, jou situasies en vrese en selfs dit te herinner aan die plan van God. Sodanig maak jy dit ook onderdanig aan die Woord van God. Hierin neem jy dan aktief deel in die plan wat God vir jou lewe het.

Nee, ons veg met wapens, maar dit is nie wapens van die wêreld nie. Hierdie wapens het baie krag omdat dit God se wapens is, ons kan die vyand se sterk mure afbreek met daardie wapens. Ons breek die vyand se slim woorde af. Mense dink dinge wat keer sodat hulle nie vir God kan leer ken nie, en hulle is trots wanneer hulle so dink. Maar ons breek alles af wat hulle dink. Ja, ons maak gevangenes van alles wat mense dink sodat die mense gehoorsaam kan wees aan Christus (2 Corinthians 10:4-5)[ABA].

 

How birdwatching helped me beat poverty


Raymond Rampolokeng brings the binoculars into focus as he pans the riverbank. The nearby hubbub of Soweto hums in the distance, but his intense concentration guards the moment in a veil of silence. How he’d love to catch a glimpse of a Cape Sparrow, the indigenous bird to which he feels such a special connection.

Soweto might not boast the exotic, colourful allure of forest birds or the majesty of eagles, but the wetlands that dissect the urban sprawl are still home to a gorgeous array of airborne life. For Rampolokeng, the area’s first ever bird guide, the humble sparrow holds his gaze the longest. Unassuming and often taken for granted, he sees much of himself in its nature. Rampolokeng was unemployed when he came into contact with the Wits Bird Club and Birdlife SA while volunteering at Soweto Mountain of Hope. The former groups gave him the chance to take part in a bird guide course that changed everything.

“Who would have thought that bird watching could take place in Soweto,” muses Rampolokeng, who is now known affectionately as the Birdman of Soweto. After working for Birdlife SA as a Community Biodiversity Conservation Project Coordinator for four years, the Gauteng local made history when he launched Bay of Grace Tours, his hometown’s first birding tourism company. “I’m very much like a bird,” he explains. “I’m colourful and also reserved. However, I just come to life when I get to the outdoors.” Birds have not only given Rampolokeng a source of income, but a means to showcase the wild side of urban tourism.    

From News24

World Day of Prayer 2018 Suriname


Friday, 2nd March 2018

All God’s Creation is Very Good!

Program written by the
World Day of Prayer Committee of Suriname for WDP 2018
Genesis 1:1-31
A heri grontapu di Gado meki bun doro, dóro!

As in the beginning, God created from chaos. But everything that was created found its place in creation. All were related to each other – the earth with the light, the waters with the sky, the tree seeds with the living creatures, and the humankind with God. None could exist without the other, and the source of all was God.

There was goodness in that integrated system of relationships. But essential to that was the commitment to care. And we know that we are failing!

Women from Suriname lift up their voices to remind us that we are caretakers of God’s creation! They are bringing to our attention the urgent need for caring at a time when more than 180 countries have signed the Paris Agreement on Climate Change. A commitment to keep the earth cooler depends on public policies implemented by governments, but also on our personal lifestyle.

As one of our Guiding Principles affirms “prayer is rooted in listening to God and to one another.” Through the worship service, we listen to the multicultural and multi-ethnic people of Suriname. They take us to their communities and through their concerns. History is before our eyes! The flora and fauna are remarkable! The everyday life is weaved into the prayers.

How good is God’s creation? That is the question to meditate and respond to with a personal commitment to care for creation. But it can also be an opportunity for the WDP motto “Informed prayer and prayerful action” to be affirmed in the community. What is it that we, as the WDP movement, can do to keep God’s creation good?

Gesindheid van volharding


Ons sê maklik dat die ”aanhouer wen”, maar tog as dit by ons geloof kom gee ons so maklik op.

Gesindheid van Volharding

Ons vra God vir inspraak en hulp, maar ons is halfhartig in die uitvoer en uitleef van wat ons glo. Hierdie halfhartigheid staan in werklikheid in die pad van volkome vryheid, sukses, seën, vervulling en oplossing (2 Konings 13:17-19).

Verder sê hy: Neem die pyle. En hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel: Slaan teen die grond! En hy het drie maal geslaan en opgehou. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê: Jy moes vyf of ses maal geslaan het; dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het; maar nou sal jy die Arameërs drie maal verslaan (2 Konings 13:18-19).

As ons dan kies om in volle oorgawe te lewe in dit wat ons glo en vanaf God ontvang, word ons in staat gestel om lewe, seën, vervulling, oplossing en wat ook al nodig is te spreek in elke situasie, ervaring, probleem en verwoesting wat in ons persoonlike lewe, in die lewe van ander mense en in ons land is (Jesaja 55:9-11). Ons sal dan soos Eségiël lewe kan spreek oor die dooie of verwoeste situasie (Eségiël 37:1-14).

God gebruik nie volmaakte mense nie, anders sou Hy slegs vir Jesus kon gebruik het. Hy gebruik onvolmaakte mense wat kies om in volle oorgawe tot Hom te lewe.

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is. Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge (Jeremia 17:7-8,10).

EwigheidsvisieHet jy ‘n ewigheidsvisie en verstaan jy die belangrikheid daarvan?

Daar was ‘n man gewees wat sy ewigheidsvisie verloor het. Hy was lid gewees van ‘n span wat na lande wat deur hongersnood en natuurrampe geteister was gaan bedien het. Hy het daar gesien hoe ‘n ma God smeek om haar en haar kind te red, maar hulle was reeds te swak gewees weens die hongersnood. Nadat hulle gesterf het, het hy begin twyfel aan God se ewigheidsplan. Kort daarna het hy geskryf dat hy nie meer kan glo en vertrou op ‘n God wat nie ingryp wanneer ‘n ma Hom smeek vir haar kind nie.

Ja, dit is verseker tragiese gebeure, maar waar staan God? Kyk Hy maar net toe hoe die mensdom ly en swaarkry? NEE! God het ‘n ewigheidsvisie.

So sal my woorde wees wat uit my mond kom, dit sal doen wat Ek wil hê. My woorde sal doen wat Ek gesê het hulle moet doen, my woorde sal nie leeg na My toe terugkom nie (Jesaja 55:11).

 

God dink en doen ver bo wat die mens kan dink en doen, dit kan vergelyk word met hoe ver die hemel bo die aarde is (Jesaja 55:9).

 

Woorde kan mense laat sterf of dit kan mense laat lewe. As jy baie praat, dan kan daar goeie of slegte dinge met jou gebeur (Spreuke 18:21).

Ons moet vasklou aan ons ewigheidsvisie en ons woorde moet daardie visie beskryf in plaas daarvan om die slegte en negatiewe situasies en ervaringe te beskryf. Ons moet dus ons woorde gebruik om ons ervaringe en situasies te verander tot iets goed. Ons moet onthou dat ons woorde skeppings mag het en ons dus die oplossings en antwoorde tot alles moet spreek.

Ewigheidsvisie beteken dus om lewe, seën, vervulling, oplossing ens. te sien en te spreek soos ‘n profeet van God (1 Petrus 2:9).

Ons moet ook kort kort herinner word aan God se ewigheidsvisie om ook ons eie visie te verewig:

Ek weet een ding is seker: My losser lewe en Hy sal wen op hierdie aarde. Ek het nie meer vel oor my liggaam nie, maar ek sal vir God sien terwyl ek nog lewe (Job 19:25-26).

 

Baie mense wat nou in hulle grafte slaap, sal wakker word. Party mense sal altyd lewe, en God sal party mense vir altyd verneder (Daniël 12:2).

 

Julle moenie verbaas wees hieroor nie. Daar sal ‘n tyd kom wanneer almal wat nou klaar dood is en in hulle grafte lê, sal hoor dat die Seun hulle roep. Almal wat reg gelewe het, sal uitkom uit hulle grafte. Hulle sal weer begin lewe sodat hulle die ewige lewe kan kry. Almal wat sleg gelewe het, sal weer begin lewe sodat die Seun hulle kan oordeel (Johannes 5:28-29).

 

Vriende, ons is nou kinders van God. Ons weet nog nie presies hoe wonderlik ons eendag sal wees nie, maar ons weet dit: Wanneer Jesus kom, dan sal ons wees soos Hy, want ons sal Hom sien soos Hy regtig is (1 Johannes 3:2).

 

Ja, ek sê dit weer: As die mense wat gesterf het, nie weer sal lewe nie, dan het God ook nie vir Christus weer laat lewe nie. En as God nie vir Christus weer laat lewe het nie, dan beteken julle geloof niks, dan is julle nog nie vry van julle sondes nie. Dan het die mense wat aan Christus behoort het en gesterf het, verlore gegaan. As ons hoop dat Christus ons red net vir hierdie lewe op die aarde, dan moet al die mense baie jammer wees vir ons. Maar nee, God het vir Christus weer laat lewe, dit is seker. Christus is die eerste Een van almal wat gesterf het, en God het Hom weer laat lewe. ‘n Mens, Adam, het gesterf, en van toe af het almal in die wêreld gesterf. Maar nou het God ‘n ander Mens, Christus, weer laat lewe, en daarom sal al die gelowiges wat gesterf het, ook weer lewe. Ons is almal die nageslag van Adam, daarom sterf ons almal. Maar ons behoort ook aan Christus, en daarom sal God ons ook almal weer laat lewe (1 Korintiërs 15:16-22).

Wie is Hy nou eintlik…


wie-is-hy-nou-eintlik

Ons wêreld word so elke nou en dan geskud oor hierdie “Man” Jesus. Onlangs het die Pous van die Roomse Katolieke Kerk genoem dat Jesus ‘n fout gemaak het of moontlik dronk was toe Hy gesê het Hy kom weer terug, omdat meer as 2000 jaar verby is sonder Sy terugkeer.

Ons moet glo dat Jesus die Here en Verlosser is, maar die verwarring wat geskep is deur woorde soos die van die Pous het die ware betekenis van Sy lewe uitgedoof.

Jesaja het hom beskryf as Wonderbaar, Raadsman, Almagtige God, Ewige Vader, Vredevors (Jesaja 9:6). Johannes het geskryf dat Hy met God was in die begin (Johannes 1:1-4), Hy is die Woord wat mens geword het (Johannes 1:14), Hy is die Lig van die Wêreld (Johannes 1: 4-5; 9: 5), Hy is die Goeie Herder (Johannes 10:14) Hy is die Weg, die Waarheid, die Lewe (Johannes 10: 9), die Brood van die Lewe (Johannes 6:35) en die opstanding (Johannes 11:25-26). Paulus beskryf hom as die Hoof bo alle dinge (Filippense 2:9-11), Middelaar tussen God en die mens (1 Timoteus 2:5) en die beeld van die onsienlike God (Kolossense 1:15-17). Lukas noem Hom die Gesalfde van God (Lukas 4: 18-19) en Geneser (Lukas 5: 22-25).

Tog beteken hierdie woorde vir ons niks as ons dit nie glo en ons eie maak nie. Ons moet streef om soos Jesus te wees en glo wat die Bybel sê van Die Heilige Gees, van Jesus en van God die Vader.

Die Israeliete het God geken as “Die God van Abraham, Isak en Jakob” en hulle het presies geweet wie Hy is en wat Hy vir hul gedoen het. As hierdie woord dus vir jou ook leeg is en geen betekenis het nie, het jy die waarheid van Jesus verloor of nooit geken nie.

Vra dan gerus “Wie is Hy nou eintlik?”

Ken jy God en Jesus werklik?

Het “Die God van Abraham, Isak en Jakob” enige betekenis vir jou?
Die Israeliete het hom so geken en presies geweet dat Hy:
die Skepper van alle dinge is,
die Verlosser van die wêreld is,
die God is wat vir Abraham ‘n seun op die ouderdom van’ n 100 jaar gegee het,
die God is wat Isak en Jakob se families gered van hongersnood,
die God is wat Sy volk uit Egipte gered het,
die God is wat Sy volk deur die Rooi See geneem het,
die God is wat Sy volk deur die woestyn gelei het,
die God is wat Sy volk deur die Jordaan rivier geneem het,
die God is wat Sy volk in die seëninge en beloftes wat Hy vir hul gehad het ingelei het…

Hierdie woorde beeld God se grootheid en almagtigheid uit en is saamgevat in Sy naam, “Die God van Abraham, Isak en Jakob” wat sy volk in verwondering en bewondering gebring het, en daarom aanbid hulle Hom vir wie Hy is.

Jy moet dit van God vir jouself ontdek, dit wat die wêreld laat stil staan om jou as jy net daaraan dink. Dit maak jou bewus van Sy heerlikheid en almagtigheid, en skreeu Sy liefde en beskerming en Sy genade en waarheid uit diep in jou binneste, dit wat Hom ‘n werklikheid vir jou maak…

Ons kan nog steeds vra “Wie is Hy nou eintlik”

Om Hom werklik te ken en te verstaan sal jy in verhouding met Hom moet wees.

Die storie van die Pous was nou nie waar nie, maar ń verdraaiing van wat hy gesê het. Die verteenwoordiger wat kastig die verdraaide storie aan die pers oorgedra het bestaan nie eers nie. Tog het hierdie storie soos ń veldbrand versprei.

As gebeure soos die ons pla en omkrap as Christene wat beteken dit dan?

Dit is nie werklik ń maatstaf wat jy kan gebruik om te sê dat jy in verhouding met Hom is nie. Volgens die Bybel is verhouding ń ooreenkoms wat gesluit word tussen twee partye. Byvoorbeeld tussen jy en jou man met wie jy getroud is, daar is ń wetlike ooreenkoms wat gesluit was om jul verhouding te bevestig. Net so moet ons in verhouding met Hom gaan volgens ń wetlike ooreenkoms. Die voorskrifte van hierdie ooreenkoms vind ons in die Bybel en moet dus deel word van ons verhouding met Hom. Dus om in verhouding met Jesus te wees moet ons ook kies om dit te doen volgens die voorskrifte van hierdie ooreenkoms.

Gebed:
Heilig en Almagtige Vader,
Heerlike en wonderlik is U Naam!
God, ek het U nodig,
Maak oop my oë, my ore, my gedagtes, my hart,
Sodat ek mag weet, verstaan en begryp,
Dat ek meer en meer van U kan sien en hoor.
Kom openbaar Uself aan my daagliks,
Wees vir my ‘n tasbare God,
‘n God wat vir my eg is …
Wees my God en Verlosser vandag.
Ek bid in Jesus Naam.
Amen

 

Moet nie moeg word om goed te doen nie


Onthou ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug (Efésiërs 6:12).

As ons bly stry teen vlees en bloed dan is die satan besig om te wen. Ons moet gefokus bly op die dinge wat Jesus in ons lewens in bou.

Daar is ‘n waarheid in die Bybel wat ons nie noodwendig van hou nie, maar as ons in Jesus se woord bly, is ons waarlik sy dissipel en ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. (Johannes.8:31-32).

Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie (Galàsiërs 6:7-10).

Ons moet dus baie versigtig wees hoe ons teenoor mense optree. Hier word gesê dat ons moet doen aan ander wat ons aan ons self gedoen wil hê. Ons moet dit wat van God is aan ander oordra deur alles wat Hy in ons lewens geplaas het uit lewe teen oor ander mense. As kinders van God lewe ons vanuit die koninkryk van God.

Die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Romeine 14:17).

Dus moet ons volgens Hom geregtigheid, vrede en blydskap saai! Ons rede vir dit wat ons saai is om geregtigheid, vrede en blydskap in ons naaste se lewens te saai. Wanneer ons vir ‘n ruk lank in mense se lewes in gesaai het, groei geregtigheid, vrede en blydskap ook in hulle lewens. Vers 9 en 10 van Galàsiërs 6 sê duidelik dat ons nie moet moeg word of verslap in ‘goed doen’ nie. Dit beteken nie dat ons alles moet doen wat mense van ons verwag nie, maar dat ons alle situasies met liefde en vrede moet hanteer.

As die HERE behae het in die weë van ‘n mens, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou (Spreuke 16:7).

Ons kan dus vrede hê met selfs ons vyande en nie net familie nie. Tog is familie baie belangrik vir God en sal daar vrede kom as ons nie verslap nie.

Die Here Jesus wil hê ons moet probeer om in Sy wil te loop en as ons daardie eerste tree gee dat Hy ons sal by staan en help. Ons moet dus daagliks vra vir krag en ondersteuning van die Heilige Gees.

Bid gerus Efésiërs 1:16-23, en Efésiërs 3:14-21 as ‘n gebed elke dag om versterk te word en aan te hou goed doen.

 


 

Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou


Ek het julle gemaak en Ek sal julle vashou

GET CONNECTED, STAY CONNECTED


Failure is the cause of being detached or disconnected. If a given opportunity is not taken, destruction becomes inevitable because further detachment leads to death… Get connected!

To be connected is to always have access to the needed source which means that whatever you need is always available through this connection which is supplied by the source. We sometimes wonder why a specific person is so successful and when asking around it is said that “He is connected”. A person who is connected have access to things others do not.

The question then is: What is the source you need to be connected to and what do you need to get connected?

Read John 15:1-11.

Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he [is the one that] bears much fruit, for apart from me you can do nothing (John 15:4-5 ESV).

The Father cares for everyone connected to Jesus (John 15:1-3)

 • Jesus is the actual vine, the true source of God’s riches and blessing. God the Father is the Proprietor and Caretaker of the vine. Jesus makes it clear here that He is depended on the Father and that they always work together (John 15:1). We also read about God the Father and Jesus the Word working together in John 1:

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not any thing made that was made (John 1:1-3 ESV).

 • God is the Caretaker which takes away the branch that bears no fruit by lifting them from the ground. This gives the branch an opportunity to bear fruit. Those branches who already bears fruit is pruned to bear even more fruit. God the Father’s goal is to care for the vine and the branches in such a way that it will produce more fruit (John 15:2).
 • At first glance the next verse seems to be out of place not fitting into the story Jesus is telling. Jesus is saying to the disciples that they are already clean because of the words He had spoke to them (John 15:3). Paul also speaks about Jesus Christ cleansing the church by the washing of the word (Ephesians 5:26). Isaiah (1:16) talks about being washed as to cease from doing evil. Malachi (3:1-2) likened the Messiah to a refiner’s fire and the launderers’ soap. In Leviticus (12-14) we also read that sacrificial offerings were made to be cleansed from sickness and sins. Jesus therefore came to cleanse mankind from sin and sickness as our sacrificial offering. This means that those who were changed by Jesus, the Word of God, needs less or even no pruning.
 • Let me explain God’s caring with an example. You just received your new car you waited for almost five months after ordering it. You are overly excited and makes a daily effort in caring for it. In the mornings before work you start-up the engine and wait for it to warm up before driving it. You park it in such away that other drivers will not be able to scratch your car with their car-doors. You open and close the doors for the passengers also as to ensure the doors are not scratched or slammed. You regularly make sure the tyre pressure is correct and there is enough oil and petrol in the car. You wash the car at least once a week and only use a specific scratch free cloth and car shampoo. The beauty of this new washed car before your eyes is always worth the effort because of the satisfaction you get out of the car.
 • God is also excited about us, His children, and wants to take care of us (Matthew 10:31). He is always with us (Acts 18:10) and provides for us each and everyday (Isaiah 41:10). We can trust God as our Caretaker and Provider because He speaks into our lives, changes and moulds us daily (Psalm 32:8). He also removes us from circumstances and relationships that we should not experience, to protect us and He gives us the strength needed for circumstances that we have to experience (Isaiah 41:10).
 • We should therefore stop fearing and trust God to guide us. When trials and tribulations come and we are challenged by many obstacles, we may trust the Lord. He will always guide us making sure that we reach the other side.
 • For us to always be able to receive this care from God we need to be connected and stay connected to Him.

Staying connected and receive what ever you desire (John 15:4-8)

 • The Greek word “μένω” pronounced “menō” is a verb that means to remain in a given place, state, relation or expectancy (Strong 2008:§G3306). Abide in this context is to stay in a specific relation to Jesus. Thus stay connected!
 • We need to be connected to Him as a branch is connected to the vine which give the branch the ability to bear fruit. If the branch is broken off the connection is severed and the branch dries out and dies. This branch is good for nothing else except to make a fire with (John 15:4-6).
 • Those branches connected to the vine are the people who are connected to Jesus and listens to the words He speaks. These people are able to receive what ever they desire because they are connected. They can therefore bear much fruit and by so doing give glory to God (John 15:7-8, 1 John 5:14).
 • If for example you want to browse the internet you need an internet connection. There are some cheap ways to connect like from a coffee shop’s wi-fi, but it is too slow and your are limited to what you may download. Although you have the biggest and fastest computer, without a proper connection you can do nothing. When you finally decide to install an unlimited ADSL connection at home the whole internet becomes freely available.
 • When we are connected to Jesus all the divine riches of God is available for us, which enables us to bear more fruit.

Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust (2 Peter 1:2-4 NKJV).

 • With these fruit we are enabled to love and care for other people. It is difficult at times and we may fail to share love, joy and peace with some people, but this is why we trust in Father God. He is faithful and will keep working in us that we may bear more fruit. The important thing is to learn how to stay connected to Jesus.

Stay connected by living a life of love (John 15:9-11)

 • Jesus commands us to abide in His love in the same way He abides in God the Father’s love. He does this by doing what the Father had commanded Him. We also abide in Jesus’ love by doing what He had commanded us (John 15:10). Jesus commanded us to love God with our whole beings and our neighbours as ourselves (John 13:34). God the Father loves Jesus and in the same way Jesus loves us and therefore we also need to love (John 15:9-10).

A new commandment I give to you, that you love one another; as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another” (John 13:34-35 NKJV).

He who does not love does not know God, for God is love (1 John 4:8 NKJV).

 • One of the (if not the biggest) reasons we do not abide in Jesus’ love is because we battle to believe that God can love us. Yes we are able to find many reasons why a Holy God cannot love a sinful person. The fact is: “God is Love” and whatever He does is motivated by love (1 John 4:8) (Terblanche 2014). We can therefore be certain of His love for each one of us. Take that step and get connected to Him and allow yourself to receive and experience His love for you.
 • When we allow the words of Jesus to saturate us (Job 22:21-27) His joy remains in us and we become overflowed with joy (John 15:9-10). We are then recognised as Jesus’ disciples when we abide in Him and allow others to experience our love for them (John 13:35).

Jesus makes it clear to us that it is important to stay connected by displaying the results of being connected and the consequences of not being connected. Remember this one thing “STAY CONNECTED” to the source of life! Jesus is the way, the truth and the life (John 14:6) and I challenge each and everyone to get connected to Jesus and stay connected to Him! We do this by receiving and experiencing Jesus’ love for us, therefore living a life of love. Love God with your whole being and those around you as yourself and your joy will be full!!! Remember: “stay connected through love”!

Waarmee beklee jy jouself?


Ons almal beklee onsself daagliks met liefde, vriendelikheid, bedagsaamheid, haat, woede, vrees, pyn, leuens, onsekerheid, ensovoorts.baadjie

Dalk begin jy jou dag waar jy beklee is met liefde en vriendelikheid, maar dan gebeur daar iets wat jou dan ‘n ander baadjie laat aantrek… woede, vrees of haat! In hierdie deurmekaar en gejaagde lewe gebeur dit soms te min dat dit goeie dinge is waarmee ons onsself beklee…

Ons is soms nie dadelik bewus daarvan dat ons ‘n ander baadjie aangetrek het nie. Onverwagte gebeure wat spanning veroorsaak is gewoonlik die sneller wat alles laat begin en dan hoop die spanning net op. Kort voor lank is die mooi aangename baadjie weg en het jy ‘n ongeskikte vuil lelike ou baadjie aan.

Jy kan seker maak jy trek nie daardie vuil lelike baadjie aan nie. Indien jy dit wel onbewustelik of selfs bewustelik aan trek kan jy vir jou huweliksmaat of betroubare vriend vra om jou te laat weet as hul dit op merk.

Om die gebeure van elke dag te sorteer help jou om te voorkom dat jy die vuil, ou baadjie aantrek. Elke keer as daar iets negatiefs gebeur dan praat jy met die situasie en sê dat jy dit nie gaan toelaat om jou negatief te beïnvloed nie. Jy praat dan ook met jou negatiewe emosies en sê vir dit dat jy nie gaan toelaat dat dit jou dag bederf nie. Kolossense‬ ‭3:12 moedig ons aan om goedheid en sagtheid aan te trek, wanneer jy dit doen kies jy weer om die mooi aangename baadjie aan te trek.

 

Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
(Kolossense 3:12-17).

Hemel Vader vergewe my swakheid as ek oorweldig word met vandag en alles wat om my gebeur. Help my om die vuil, lelike, ou baadjie raak te sien en gee my die krag en vrymoedigheid om dit uit te trek en ‘n nuwe, skoon baadjie van geregtigheid aan te trek.
Dankie Here Jesus vir U bloed, dood en opstanding wat dit vir my moontlik gemaak het!
AMEN!