Category Archives: #GELOOF

EATING FLESH AND DRINKING BLOOD


This is awful and sounds very disgusting to the most of us…

Eating Jesus’ flesh and drinking His blood sounds just as bad, so hard and difficult to do, because we do not understand these word. The truth is that Jesus Himself gave the answer to this:

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. (John 6:35 ESV)

We eat His flesh when we come to Him and we drink His blood when we believe in him…

But he said to them, “I have food to eat that you do not know about.” So the disciples said to one another, “Has anyone brought him something to eat?” Jesus said to them, “My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. (John 4:32-34 ESV)

We also eat of God when we do His will and accomplish His work…

Father God, Lord Jesus and Holy Spirit may we come near to You daily as we believe in You and seek Your will. Open our eyes to see You daily and our ears to hear You when you speak that we may know Your will and live it every second of every day! AMEN

Die woord van hulle getuienis


Waarmee is ons gedagtes gevul?
Is dit vol van die onsekerhede van more of gevul met die teleurstellings van gister?

Ek het gedurende die naweek ‘n paar getuienisse op vers’n dag gelees. Ek het weer net besef hoe belangrik dit is om mekaar te ondersteun en op te bou deur byvoorbeeld getuienisse.

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. (OPENBARING 12:11 AFR53)

So ook moet ons vir mekaar bid en mekaar daagliks aan God opdra. Ons het Hom elke dag nodig, meer as wat ons besef.

‘n oop deur na u troon kamer Hemel Vader


Dankie Here Jesus vir u geskenk van nuwe lewe wat insluit ‘n oop deur na u troon kamer Hemel Vader. Groot en almagtig is u. Steeds nooi u ons uit om met vrymoedigheid na u troon te kom in ‘n tyd van nood, mislukking, teleurstelling, gebrek en onvermoë. Hier kan ons ons trane, pyn en gebrokenheid uitstort en U ons op u skoot tel as ons liefdevolle Vader en ons weer vul met alles wat ons nodig het.
Hallelujah!!!
Amen.

Ek bid dat ons God


“Ek prys die Here. Hy het belowe om vir sy volk Israel ’n woonplek te gee, en Hy het dit gedoen. Hy het goeie dinge gesê toe Hy sy dienaar Moses gestuur het, en dit het gebeur. Ek bid dat ons God die Here by ons sal wees soos Hy by ons voorvaders was. Ek bid dat Hy nie sal weggaan van ons nie en dat Hy ons nie sal los nie. Ek bid dat Hy in ons harte sal werk sodat ons Hom graag sal wil dien en sodat ons sal lewe soos Hy wil hê en gehoorsaam sal wees aan al die wette wat Hy vir ons voorvaders gegee het” (1 Konings 8:56-58).

Bekragtig God dagliks


Dan sal ek na die altaar van God gaan, die God wat my bly maak.
Ek sal U prys met die lier, o God, my God.
Ek moenie so treurig en ontsteld wees nie, ek moet glo dat God my sal help, ja, ek sal weer ’n lied sing om Hom te prys.
Hy is naby, Hy sal my red, Hy is my God.
(Psalm 43:4, 5).

Julle moenie bekommerd wees nie. Julle moet ernstig bid tot God, julle moet vir Hom sê wat julle nodig het en julle moet vir Hom dankie sê daarvoor. Julle behoort aan Christus Jesus. Daarom sal God vir julle vrede gee, vrede wat baie beter is as enige iets waaraan mense kan dink, vrede wat die dinge beskerm wat julle dink.
Vriende, ek wil vir julle nog iets sê. Julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop ’n mens trots kan wees. Julle het geleer en gehoor en gesien hoe ek lewe. Julle moet dieselfde doen, dan sal God wat vrede gee, by julle wees.
(Filippense 4:6-9).

Bekragtig God se plan, weg, waarheid en lewe in jou, daagliks!!!!

CONDEMNATION


Jesus freed us from condemnation and gave us the power to be free from sin!

Has no one condemned you? ”
“No one, Lord,” she answered. “Neither do I condemn you,” said Jesus. “Go, and from now on do not sin anymore.”
(John 8:10-11).

“I am the light of the world. Anyone who follows Me will never walk in the darkness but will have the light of life.”
(John 8:12).

“When Christ calls a man, he bids him to come and die”.
Dietrich Bonhoeffer

No, we are not perfect, but we can choose to walk in the light, and lay bare our sins.

But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. If we say, “We have no sin,” we are deceiving ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
(1John 1:7-9).

We are not perfect believers because we have no sin, but because we invite Jesus (THE LIGHT) and Father God into our lives and into absolutely every situation we may face – good or bad…

This does not give free reign to sin, but freedom from condemnation.

Why, or why not


We usually ask questions when ever things happen…

  Why me?
  OR
  Why not me?

This is where the problem starts, because life is not about “Why” or “Why not”, it is about “MERCY AND GRACE”…

With “Why” or “Why not” the focus of life is “ME”! The truth is that life does not centre around me, but Jesus Christ.

We should strive to be able to truly say “Father, forgive them, for they do not know what they are doing…“, in every situation where we are treated unfairly or unjustly. The fact is that we are not able to do so without Jesus, thus we need to keep our eyes focused on Him who died on the Cross for us, that we may receive mercy and grace daily.

No, this is not a cop out… we do need mercy and grace daily, but we should also give mercy and grace daily, FOR FREE!!!!

Let us therefore approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need.
(Hebrews 4:16)

I do not think that we are “allowed” only to come to the throne when we need mercy and grace, but when we are suppose to have mercy and grace to give to others also – even to those who betrayed and hurt us…

True freedom is when you know exactly where your boundaries are, and “MERCY AND GRACE” are two of our boundaries. Our boundaries is Christ! His death on the Cross is “MERCY AND GRACE”.

Jesus Said:

“This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends. You are my friends if you do what I command you.
(John 15:12-14)

Then He stretched out His hands on the cross and died for His friends…

Jesus also commanded us to love one another – Love without mercy and grace is not true love!

Jesus we need you, daily! We need your mercy and grace daily and we also need You to help us give mercy and grace daily. Come Lord Jesus come, teach us Your ways!!!

Ken jy die God van Abraham, Isak en Jakob?


Ken jy God werklik?
Het “Die God van Abraham, Isak en Jakob” enige betekenis vir jou?
Die Israeliete het hom geken as “Die God van Abraham, Isak en Jakob”.
Hulle het presies geweet na wie verwys word en geweet dat Hy:

 • die Skepper van alle dinge is,
 • die Verlosser van die wêreld is,
 • die God is wat vir Abraham ‘n seun op die ouderdom van’ n 100 jaar gegee het,
 • die God is wat Isak en Jakob se families gered van hongersnood,
 • die God is wat Sy volk uit Egipte gered het,
 • die God is wat Sy volk deur die Rooi See geneem het,
 • die God is wat Sy volk deur die woestyn gelei het,
 • die God is wat Sy volk deur die Jordaan rivier geneem het,
 • die God is wat Sy volk in die seëninge en beloftes wat Hy vir hul gehad het ingelei het…

Al hierdie beeld God se grootheid en almagtigheid uit en is saamgevat in Sy naam, “Die God van Abraham, Isak en Jakob”!
Sy naam het sy volk in verwondering en bewondering gebring, en daarom aanbid hulle Hom vir wie Hy is.

Jy moet hierdie naam van God vir jouself ontdek, die NAAM wat die wêreld laat still staan om jou as jy dit net hoor of daaraan dink.
Die naam wat Sy heerlikheid en almagtigheid, Sy liefde en beskerming en Sy genade en waarheid uitskreeu in jou binneste, ‘n naam wat Hom ‘n werklikheid vir jou maak…

Kyk hoe die mense in die Bybel die Naam van God deel van hulle gemaak het:

…wil U dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en doen volgens alles waaroor die uitlander U sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u Naam mag ken, om U te vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u Naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het.
(1 Konings 8:43).

… o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om u teëstanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het— wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel: skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. o HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!
(Psalms 8:1-10).

En hulle wat u Naam ken, sal op U vertrou, omdat U die wat U soek, nie verlaat nie, o HERE!
(Psalms 9:11).

Daarom sal Ek dank U, o HERE, onder die nasies, en psalmsing tot eer van u naam,
(Psalms 18:49).

U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd.
(Psalms 45:18).

Vir ewig sal ek U loof, omdat U dit gedoen het; en ek sal u Naam verwag, want dié is goed, in teenwoordigheid van u gunsgenote.
(Psalms 52:11).

Só wil ek psalmsing tot eer van u Naam tot in ewigheid, om my geloftes te betaal, dag ná dag.
(Psalms 61:9).

… Ons loof U, o God, ons loof, en naby is u Naam; hulle vertel u wonders.
(Psalms 75:2).

Mag jy God in jou daaglikse lewe so ontdek en Hom toelaat om meer en meer deel van jou te word …

Heilig en Almagtige Vader,
Heerlike en wonderlik is U Naam!
God, ek het U nodig
Maak oop my oë, my ore, my gedagtes, my hart
Sodat ek mag weet, verstaan en begryp
Dat ek meer en meer van U kan sien en hoor
Kom openbaar Uself aan my daagliks
Wees vir my ‘n tasbare God
‘n God wat vir my eg is …
Wees my God en Verlosser vandag
Ek bid in Jesus Naam.
Amen

Come To Him!


He is the author of eternal life! Those who have tasted of His goodness do not have a choice but to draw closer to Him. In Him alone dwells all the fullness.

..because all the fullness was pleased to dwell in Him…
(Colossians 1:19).

AND

For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily.
(Colossians 2:9).

He is the God of the whole earth!

For all things were created in Him, the things in the heavens, and the things on the earth, the visible and the invisible; whether thrones, or lordships, or rulers, or authorities, all things have been created through Him and for Him.
(Colossians 1:16).

He is the One who decided that you and I should be born. It is His goodness that even today, right now, draws men and women all over the world into His Love. His heart still long to have fellowship with His creation as it was in Eden. Imagine that we know the very Creator of all, He is reaching out to you and me, calling out our names in the cool of the day, because He wants to be with us. Who could resist such a persistent and ardent lover? Continuously drawing us to come into deeper intimacy with Him! Never growing tired of sharing moments of love, joy and ecstasy with us. He wants us to TRULY KNOW HIM! Yes, he longs for us to LIVE HIM in this cold and dying world. Wanting to heal and empower us with His love so that we can ultimately point others to Him to experience Who He is.

If you find yourself on the outside looking in because you are dry, hurting, angry or not trusting Him enough – what ever your reason, the fact still remains He loves you and is waiting and longing to be kind to you. His arms are wide open, longing to embrace you and love you the way you are supposed to be loved. To be loved unconditionally, no matter what your past or current state looks like. We have EVERYTHING to gain if we do come to Him – The Lord Jesus!

Jehovah has appeared to me from afar, saying, Yea, I have loved you with an everlasting love; therefore with loving-kindness I have drawn you.
(Jeremiah 31:3).

AND

Come to Me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest
(Matthew 11:28).

With such a glorious invitation an invitation to live closer to THE GOD OF ALL THE EARTH WHO LONGS TO BE GRACIOUS TO ALL – I cannot help but ask: How can we not BUT come to Him?! No! Not just with the conditional bits we want to give but, with our all as He gave His UNCONDITIONAL ALL!

Daily Quiet Time


What you put in is what you will get out…

You man, you woman… Pray to stay together – to be held together…

Niks kan ons beter troos nie as die helder wete dat ons, midde-in ons ellende, deur die God van Liefde vasgehou word – Johannes Calvyn.

Practice the presence of God – the Gifts of the Holy Spirit…

We sometimes need to remember that we are only dust…

For he knows our frame; he remembers that we are dust.
(Psalms 103:14).

Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit.
(2 Corinthians 3:17-18).

What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, an interpretation. Let all things be done for building up.
(1 Corinthians 14:26).

I realised that we do not embrace our humanity. We want to be strong and powerful, but even David said that God remembers that we are only dust. You have to embrace your own humanity and then others… It is that we are frail and limited, not able to carry, performer and give what life demands from us daily. You may be offended and believe that you are able to do all of this, but are you?

Because Jesus experienced temptation when he suffered, he is able to help others when they are tempted.
(Hebrews 2:18).

And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed.
(Mark 1:35).

But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.
(Matthew 6:6).

We have a God that knows and understands who we truly are. We want to be strong and live this daily living as overcomers, but we will fail if we forget our humanity.

All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation;
(2 Corinthians 5:18).

The Letter to the Philippians gives us a glimpse of the frailty of humanity, the embrace thereof and the knowing that we are utterly depended on a God that knows and understands this even more than we do.

Are you willing to acknowledge your humanity in total dependence on God?
Will you become a vessel filled and overflowing with all of this becoming a carrier thereof? Mankind needs to know the truth – we are not as strong and invincible as we might think we are…

When I worried about many things, your assuring words soothed my soul.
(Psalms 94:19).

A song for going up to worship. O LORD, out of the depths I call to you. O Lord, hear my voice. Let your ears be open to my pleas for mercy. O LORD, who would be able to stand if you kept a record of sins? But with you there is forgiveness so that you can be feared. I wait for the LORD, my soul waits, and with hope I wait for his word. My soul waits for the LORD more than those who watch for the morning, more than those who watch for the morning. O Israel, put your hope in the LORD, because with the LORD there is mercy and with him there is unlimited forgiveness. He will rescue Israel from all its sins.
(Psalms 130:1-8).

We need to come to the full knowledge and understanding of our humanity – that we are nothing with out God. The fact that we even have a breath is a gift from God for He breathed into the nostrils of man the breath of life and man became a living soul.

Knowing that I am nothing and Jesus is my all in all – my source of life.

It is all about
RELATIONSHIP

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
(John 1:1).

Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.
(Colossians 3:16).

Know the word of God, memorize verses and make it your own.

Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
(James 1:21).

But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work.
(2 Timothy 3:14-17).

Have I not written for you long ago excellent sayings of counsel and knowledge, to make you know for certain what is right and true, that you may give a true answer to those who sent you?
(Proverbs 22:20-21).

Are we going to take hold of this life we have received, no matter what? The lives we live are tough and we face confrontations and challenges daily. Each and everyone that met with God will still have these confrontations and challenges, but it will seem different, because we look at it through different eyes. This new life is first a dying and secondly a resurrection. We succeed only when we die to live.

Jesus Said:

…If anyone desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross daily and follow Me.
(Luke 9:23)

Taking up your cross is the process of dying; it is your walk towards death. Jesus’ words was that we have to die daily, not just carry a heavy load…

Our success lies in the way we die…

No matter what the circumstances are we must die daily to everything else and live for Him, our Lord God and King, our Life-giver. For true life is only found in Him. When we die to everything else the salvation we found in Him becomes our resurrection…

John the Baptist said:

He must increase, but I must decrease.
(John 3:30)

and Paul said:

…that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable to His death; if by any means I might attain to the resurrection of the dead.
(Philippians 3:10-11)

We have to begin each day with God, dying if need be. We have some good traditions and habits, but we also have bad traditions and habits. These bad things must be killed daily in order for us to follow Him. Killing these bad habits is hard and at times it feels like we are dying with it, but do not fear for HE is our resurrection!!!

I don’t know about you, but I don’t die easy. Dying is painful and tough. I cling to stuff that I should actually let go of, which only increase the intensity of the whole dying process. Dying to self does not come easy, but it is possible and together we can do it. It is important to know that you cannot do it alone, you need God first and also the support of family or friends that are willing to walk to death with you that you may “attain to the resurrection of the dead”

Met Erkenning ook aan Marlene Steyn.