Category Archives: #KIND VAN GOD

Seasons Change


Spring? Summer? Autumn? Winter?

Funny how life is part of it
woven together, taking each step
spring, summer, autumn, winter

all anew – life given spirit
growing, flowing
blossoms every where –
spring…

Green is the rugged garment
worn by nature
growing, flourishing –
summer…

The reflection of a multi-coloured garment
motley colouration
loveliness, splendour
charming elegance –
autumn…

then… cessation
Pale is the garment
setting in with cold and pain
withering colour – uniform
declining failing death –
winter…

Spring? Summer? Autumn? Winter?

© Thomas Dreyer

 


 

Loof Die Here!


Wie is soos U –
Verheerlik in heiligheid,
Gedug in roemryke dade,
Een wat wonders doen?

U sal my die pad van die lewe bekend maak;
Versadiging van vreugde is voor U aangesig,
Lieflikhede in U regterhand vir ewig.

Ek wil jou onderrig en leer
aangaande die weg wat jy moet gaan,
Ek wil jou raad gee, My oog sal op jou wees.

Kyk God is my helper;
Dit is die Here wat my siel ondersteun
Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie,
Dit is die krag van God
tot redding vir elkeen wat glo…

© Thomas Dreyer