Category Archives: #KONINKRYK

EwigheidsvisieHet jy ‘n ewigheidsvisie en verstaan jy die belangrikheid daarvan?

Daar was ‘n man gewees wat sy ewigheidsvisie verloor het. Hy was lid gewees van ‘n span wat na lande wat deur hongersnood en natuurrampe geteister was gaan bedien het. Hy het daar gesien hoe ‘n ma God smeek om haar en haar kind te red, maar hulle was reeds te swak gewees weens die hongersnood. Nadat hulle gesterf het, het hy begin twyfel aan God se ewigheidsplan. Kort daarna het hy geskryf dat hy nie meer kan glo en vertrou op ‘n God wat nie ingryp wanneer ‘n ma Hom smeek vir haar kind nie.

Ja, dit is verseker tragiese gebeure, maar waar staan God? Kyk Hy maar net toe hoe die mensdom ly en swaarkry? NEE! God het ‘n ewigheidsvisie.

So sal my woorde wees wat uit my mond kom, dit sal doen wat Ek wil hê. My woorde sal doen wat Ek gesê het hulle moet doen, my woorde sal nie leeg na My toe terugkom nie (Jesaja 55:11).

 

God dink en doen ver bo wat die mens kan dink en doen, dit kan vergelyk word met hoe ver die hemel bo die aarde is (Jesaja 55:9).

 

Woorde kan mense laat sterf of dit kan mense laat lewe. As jy baie praat, dan kan daar goeie of slegte dinge met jou gebeur (Spreuke 18:21).

Ons moet vasklou aan ons ewigheidsvisie en ons woorde moet daardie visie beskryf in plaas daarvan om die slegte en negatiewe situasies en ervaringe te beskryf. Ons moet dus ons woorde gebruik om ons ervaringe en situasies te verander tot iets goed. Ons moet onthou dat ons woorde skeppings mag het en ons dus die oplossings en antwoorde tot alles moet spreek.

Ewigheidsvisie beteken dus om lewe, seën, vervulling, oplossing ens. te sien en te spreek soos ‘n profeet van God (1 Petrus 2:9).

Ons moet ook kort kort herinner word aan God se ewigheidsvisie om ook ons eie visie te verewig:

Ek weet een ding is seker: My losser lewe en Hy sal wen op hierdie aarde. Ek het nie meer vel oor my liggaam nie, maar ek sal vir God sien terwyl ek nog lewe (Job 19:25-26).

 

Baie mense wat nou in hulle grafte slaap, sal wakker word. Party mense sal altyd lewe, en God sal party mense vir altyd verneder (Daniël 12:2).

 

Julle moenie verbaas wees hieroor nie. Daar sal ‘n tyd kom wanneer almal wat nou klaar dood is en in hulle grafte lê, sal hoor dat die Seun hulle roep. Almal wat reg gelewe het, sal uitkom uit hulle grafte. Hulle sal weer begin lewe sodat hulle die ewige lewe kan kry. Almal wat sleg gelewe het, sal weer begin lewe sodat die Seun hulle kan oordeel (Johannes 5:28-29).

 

Vriende, ons is nou kinders van God. Ons weet nog nie presies hoe wonderlik ons eendag sal wees nie, maar ons weet dit: Wanneer Jesus kom, dan sal ons wees soos Hy, want ons sal Hom sien soos Hy regtig is (1 Johannes 3:2).

 

Ja, ek sê dit weer: As die mense wat gesterf het, nie weer sal lewe nie, dan het God ook nie vir Christus weer laat lewe nie. En as God nie vir Christus weer laat lewe het nie, dan beteken julle geloof niks, dan is julle nog nie vry van julle sondes nie. Dan het die mense wat aan Christus behoort het en gesterf het, verlore gegaan. As ons hoop dat Christus ons red net vir hierdie lewe op die aarde, dan moet al die mense baie jammer wees vir ons. Maar nee, God het vir Christus weer laat lewe, dit is seker. Christus is die eerste Een van almal wat gesterf het, en God het Hom weer laat lewe. ‘n Mens, Adam, het gesterf, en van toe af het almal in die wêreld gesterf. Maar nou het God ‘n ander Mens, Christus, weer laat lewe, en daarom sal al die gelowiges wat gesterf het, ook weer lewe. Ons is almal die nageslag van Adam, daarom sterf ons almal. Maar ons behoort ook aan Christus, en daarom sal God ons ook almal weer laat lewe (1 Korintiërs 15:16-22).

Moet nie moeg word om goed te doen nie


Onthou ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug (Efésiërs 6:12).

As ons bly stry teen vlees en bloed dan is die satan besig om te wen. Ons moet gefokus bly op die dinge wat Jesus in ons lewens in bou.

Daar is ‘n waarheid in die Bybel wat ons nie noodwendig van hou nie, maar as ons in Jesus se woord bly, is ons waarlik sy dissipel en ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. (Johannes.8:31-32).

Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie (Galàsiërs 6:7-10).

Ons moet dus baie versigtig wees hoe ons teenoor mense optree. Hier word gesê dat ons moet doen aan ander wat ons aan ons self gedoen wil hê. Ons moet dit wat van God is aan ander oordra deur alles wat Hy in ons lewens geplaas het uit lewe teen oor ander mense. As kinders van God lewe ons vanuit die koninkryk van God.

Die koninkryk van God is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Romeine 14:17).

Dus moet ons volgens Hom geregtigheid, vrede en blydskap saai! Ons rede vir dit wat ons saai is om geregtigheid, vrede en blydskap in ons naaste se lewens te saai. Wanneer ons vir ‘n ruk lank in mense se lewes in gesaai het, groei geregtigheid, vrede en blydskap ook in hulle lewens. Vers 9 en 10 van Galàsiërs 6 sê duidelik dat ons nie moet moeg word of verslap in ‘goed doen’ nie. Dit beteken nie dat ons alles moet doen wat mense van ons verwag nie, maar dat ons alle situasies met liefde en vrede moet hanteer.

As die HERE behae het in die weë van ‘n mens, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou (Spreuke 16:7).

Ons kan dus vrede hê met selfs ons vyande en nie net familie nie. Tog is familie baie belangrik vir God en sal daar vrede kom as ons nie verslap nie.

Die Here Jesus wil hê ons moet probeer om in Sy wil te loop en as ons daardie eerste tree gee dat Hy ons sal by staan en help. Ons moet dus daagliks vra vir krag en ondersteuning van die Heilige Gees.

Bid gerus Efésiërs 1:16-23, en Efésiërs 3:14-21 as ‘n gebed elke dag om versterk te word en aan te hou goed doen.

 


 

Shake Off Laodicean Slumber!


The great sin of these end-time days is Laodicean lukewarmness, being neither hot nor cold (Rev. 3:14-15). Sinful and godless as the world is, the real battle of today is not the battle of the world, but the battle of the church.

Laodiceanism is spiritual paralysis. It is a surrender of first love, cooling from fervency to lukewarmness; profession and no possession, the subtlest sin of hell. Laodiceanism is mediocre service, indifferent praying, contentment in spiritual barrenness, complacency in idleness. It is grudging giving, reluctant sacrificing, no martyr or witnessing spirit. Laodiceanism is burdenless, passionless, spiritless – a deceived people doomed to judgment instead of rewards.

All of this evil fruit stems from Laodiceanism. Like all the devil’s illusions, it is a great deception, and herein lies its greatest peril. It does not destroy orthodoxy or respectability. The victim knows not his true state. He is content to remain as he is. He feels no need. He prides himself on his religion, not knowing that in his Lord’s sight, he is wretched, miserable, poor, blind and naked. He is religious. But it is a religion our Lord hates and will spue out of His mouth.

Is There a Remedy?

Yes, there is a remedy. Jesus reveals it in Revelation 3:18. He counsels, “Buy of Me gold tried in the fire.” Gold is always a symbol of genuineness. If they will accept His loving rebuke and chastening, there is hope. He stands at the door and knocks. Notice, He is not within. If any will hear (obey) His voice, He will come in and sup with him, fellowship with him (Rev. 3:20).

Hear His counsel to the Laodicean church. Be zealous; abandon lukewarmness. Repent. Return to your first love. Get back to Pentecostal fervency, purity and power. Humble yourself in true penitence.

Many Bible scholars agree that Christendom is now in the Laodicean stage of the church. Therefore, this is Christ’s latest, timely message to us. Will we heed?

Only a God-sent revival stands between us and extinction. Storm clouds are rising fast on the horizon of time!

Is this a time to slumber, to be at ease in Zion, to be passionless, burdenless, prayerless, faithless, savourless? Have we lost our throne rights of holy intercession? Must we capitulate to the enemy, lay down our weapons and cease praying in faith that God will answer as He answered Savonarola, Knox and others?

What promises of God are obsolete? Must we limit God? Must we limit our faith? Does the law of faith and prayer still operate? Can believers still do the works of Jesus? Does the omnipotent, omniscient, omnipresent Holy Spirit energize and empower Spirit-filled disciples today?

Is it not time enough for the saints to cease from warfare when the Holy Ghost snatches the Bride away? Did not Jesus command, “Occupy till I come”? (Luke 19:13). What would happen if the church would leave feasting and go to fasting, leave the supper room and retreat to the upper room? Cease from doubt and fears and go to praying and believing? Is not the problem of this age the problem of a prayerless, faithless church? If the church obeyed Jesus, would the gates of hell prevail? Will we talk and do nothing?

Do We Want a Revival Before Jesus Returns?

What price is too great? What sacrifice too much? Would God disappoint a burdened, soul-agonizing church on its knees? What would happen if the church would be swept with a great passion for souls and put travail, tears and soul sweat into its prayers?

Can you not discern that humanity hovers over the vortex of revolution, anarchy and chaos? Can we afford to slumber while the world passes through its greatest crisis? Will it not quickly be too late to do anything? Dare we delay in Laodicean apathy? If we fail to pray, is there any other way out?

What is the source, the cause of the pessimism that robs us of faith, hope and courage to pray through for a genuine Holy Ghost revival? Is it of God or Satan? Should we yield to it? Whence the source of this fatalistic attitude and conception in our thinking that, like a poison virus, paralyzes the church to Laodicean lukewarmness and immobility and unbelief?

“When the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth?” (Luke 18:8). Pray, Christian, pray! “Lord, keep me on the firing line!”

by A.A. Ronshausen

THE KINGDOM OF GOD


INTRODUCTION

The greatest part of Jesus’ ministry was the proclamation of the kingdom of God through healing the sick, casting out demons, preaching the gospel, and teaching the truth (Smith 2012:57). When we talk about the goal of the Christian life we focus on becoming like the Lord Jesus Christ.

The kingdom of God arrived in Jesus’ person. Our duty then is to introduce the people of the world to Him. This introduction might only be a hug, a smile, a word or a touch as God is able to introduce Himself through everything we do. But it should include or be followed by healing, casting out demons, preaching the gospel and teaching the truth. As Kwame declared:

For with the proclamation of the Kingdom comes the power of the Kingdom. Paul declared in 1 Corinthians 4:20 "for the Kingdom of God is not in word but in power. For someone to present theological arguments with regards to the Kingdom of God and not produce evidence of the demonstration of the power of the Kingdom is to miss the very essence of what the Kingdom is all about" (Kwame 2012:70).

1. MODELING OUR MINISTRY ON JESUS’ MINISTRY

Looking at scripture, we are suppose to follow Jesus and do the things He did by believing in Him, and also do greater things (John 14:9:12). Jesus encouraged His disciples to follow Him and to do what He tells them to do just as He only did what the Father told Him to do (John 5:19). Paul on the other hand said: “…be imitators of me as I imitate Christ (1 Corinthians 11:1).

We could never imitate Jesus’ redemptive work paying the price for the atonement of sin. We also know from scripture (Isaiah 53:12, Matthew 9:6, Mark 2:10, Luke 5:24 and Acts 5:31) that Jesus had (has) power to forgive sin, but I believe that we as His disciples does also. In John 20 Jesus spoke to His disciples and said “If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you withhold forgiveness from any, it is withheld” (John 20:23). Even in Matthew 9:5 and Mark 2:9 Jesus compared the forgiveness of sins with being healed. Therefore if we are able and empowered to heal then surely it would also include the forgiveness of sins.

I do not totally agree with the fact that we need to preach about more than the Kingdom of God. I believe that everything we do in His Name proclaims and demonstrate the Kingdom of God.

The way Jesus used parables was unique to Him and also uniquely part of teaching and preaching at that time Jesus walked on the earth. I believe that we all are different and unique and have these unique qualities based on our past, personality etc. Our specific qualities are then used by God through the working of the Holy Spirit to proclaim His Kingdom. Just as the ministry of the early church was not 100% the same as that of Jesus, but it still carried the message of the Kingdom of God 100%.

“Sharing” and “love” are the threads woven throughout the ministry of the early church and that is exactly as Jesus wanted it to be, based on love! His commandment was to love one another and through this love be recognised as His disciples!

2. THE KINGDOM MESSAGE

Clairborne (2006:232) expounds on the portion of scripture in Matthew 5: 46 – 47, where Jesus says that it is not an extraordinary thing to love your friends and relatives because even the pagans do that. Jesus explained that it is extraordinary when you love people who are different from us and to love even our enemies.

In this it is clear that the Kingdom of God should be central to the message preached today. We are to model the early church as they had direct contact and instructions from the Lord Jesus as to how to proclaim the Kingdom of God. Jesus instructed the disciples to inter alia baptise new believers, preach the gospel, cast out demons and to heal the sick. Luke 16:15 – 18 (The Passion Bible 2003).

We see that the disciples during the time of the Early church executed these instructions in the book of Acts in encounters such as healing the lame man in Acts chapter 3; the conversion and baptism of the gentiles in Acts chapter 10.

In the New Testament in 1 Corinthians 13 it speaks about how we should love. When we love like this we will be able to live out the Kingdom of God on earth. It is therefore of utmost importance that "the kingdom of God" should be the central theme of the message and ministry of the church today. The church must then focus on healing the sick, casting out demons, preaching the gospel, and teaching the truth.

3. THE REALITY OF THE KINGDOM

I have notice that a specific understanding of the Kingdom of God is still not preached widely. We will all agree on the fact that we need to declare and proclaim the Kingdom just like Jesus did, but a certain reality is lacking.

I think that we do not advance the Kingdom of God because we do not understand the reality of the Kingdom. In Jesus himself, the King and his kingdom had come to earth. Wherever he was revealed and his ministry received, the kingdom advanced (Smith 2012:63). Paul wrote that the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17 ESV). To me it sounds like a delight, thus we need to delight ourselves in the Holy Spirit and so doing find entrance into the Kingdom of God. Even in Psalms we read that we need to delight ourselves in the Lord and He will give us the desires of our hearts (Psalms 37:4). Paul also wrote that “the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom” (2 Corinthians 3:17 ESV).

4. PARTICIPATION IN THE KINGDOM

Our participation in the Kingdom of God is firstly spiritual and then it should also manifest physically. Paul made it clear that “…our sufficiency is from God, who has made us competent to be ministers of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life” (2 Corinthians 3:5-6 ESV). Jesus also said that it “…is the Spirit who gives life; the flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life (John 6:63 ESV). As we then participate in spirit we will also be able to do so physically. God said to Israel in the wilderness that they shall be unto Him a kingdom of priests and a holy nation (Exodus 19:6a ESV). My understanding of the priesthood is that the priests were intermediaries between the spiritual (God) and physical (man). We are all part of the priesthood of God (Revelations 1:6) and we need to make Jesus real – part of our daily living and experiences.

Jesus came to serve and to give His life for others, imparting life (Smith 2012:58), this is easily missed. I believe the Kingdom of God is grounded in love, thus a true disciple needs to serve and give his or her life as He did because we need to take up our crosses daily (Luke 9:23) and a cross was a tool of death at that time. Jesus said "Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends" (John 15:13). The fact that He died that horrible death proofs His love for mankind. The more visible aspects of His Kingdom like healing the sick, casting out demons, preaching the gospel, and teaching the truth (Smith 2012:57) does not take away nor diminish His love for us. Jesus also said that we will be known to the world as His disciples through our love for one another (John 13:35). Thus the church’s motivation for demonstrating the power of the Kingdom should be love.

When John the Baptist doubted that Jesus was the Messiah, Jesus answered "Go and tell John what you have seen and heard: the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me" (Luke 7:22-23 ESV).

Jesus came first as Servant and Saviour; he will return as King and Judge (Smith 2012:110). Thus we need to be servants and saviours. No I’m not talking about saviours instead of Jesus, but priests who sacrifice their own lives to establish the spiritual Kingdom of God physically where people needs it. We are then directing and guiding people towards Jesus (spiritual Kingdom). As I’ve said before we need to introduce people to Jesus for they do not have other opportunities to meet Him. Even if the introduction have to be repeated a few times before they realise the truth of Jesus and His Kingdom.

Jesus said "…whoever believes in me will also do the works that I do; and greater works than these …" (John 14:12). I do not claim to know what greater means, but I do think we tend limit ourselves when it comes to proclaiming the Kingdom of God.

CONCLUSION

I do not believe that it is possible to separate the power of the kingdom from love. Smith also said that “it usually takes several exposures to the gospel before a sinner comes to saving faith” (Smith 2012:65). Thus love needs to be evident in such a way that the sinner will have the freedom and boldness to respond.

Dallas Willard said “All people desperately need to know about the Kingdom of the Heavens and their life in it. So, that’s how you evangelize, you call people to discipleship by announcing the availability of the Kingdom now. That’s what Jesus did and then when people understood him they also understood that He was the King” (Willard 2005)

The church should be encouraged by the example of the Lord Jesus as in Luke 4:18-19 to know that the Holy Spirit will anoint them to preach the good news of the kingdom of God.

WORKS CITED

Clairborne S 2006. The irresistible revolution: living as an ordinary radical. Zondervan. USA.

Kwame G 2012. Transformational Leadership: Empowering the church, transforming the nations. Xulonpress USA.

Smith KG 2012 (March). The Christocentric Principle: Promise, Pitfalls, and Proposals. SATS Conspectus 13:157-170. Accessed from www.satsonline.org/content/theological-research-conspectus-archive, 2013-02-12

Smith KG 2012. The words and works of Jesus. Johannesburg, South Africa: SATS press. Accessed from www.satsonline.org/satsecampus/mod/resource/view.php?id=10061, 2013-02-07

The Passion Bible 2003. Holman Bible Publishers. USA.

Willard D 2005. (August) The Gospel of the Kingdom. An interview by Keith Giles. USA. Available from www.dwillard.org.

Grace!


True grace is a free gift from the giver of grace.

We should not complain about anything especially not when somebody received grace. As a community we should be gracious to one another and rejoice when someone have received grace.

On the contrary we moan and complain about the unfairness of this world and about the one not getting what he or she deserve…

GRACE IS A FREE GIFT THAT NO ONE EVER HAVE NOR EVER WILL BE ABLE TO EARN!!!

What is your identity?


WHO ARE YOU?

No, I am not only asking you what you are doing, whats your profession or where you live.

You came from somewhere, you have a past and you are going somewhere, you have a future…

When you miss, or forget the complete picture you become so focused on the now that nothing els matters. Thus you lose your identity!

Your parents, family, friends, culture, beliefs, understanding and experience is also part of your identity. The fact that you are a daughter, mother, son, father, friend, grandparent or even lonely is also part of your identity.

Consider the fact that you are loved or hated by people, adored or ignored, this is also part of you identity…

So… WHO ARE YOU?

Waarmee beklee jy jouself?


Ons almal beklee onsself daagliks met liefde, vriendelikheid, bedagsaamheid, haat, woede, vrees, pyn, leuens, onsekerheid, ensovoorts.baadjie

Dalk begin jy jou dag waar jy beklee is met liefde en vriendelikheid, maar dan gebeur daar iets wat jou dan ‘n ander baadjie laat aantrek… woede, vrees of haat! In hierdie deurmekaar en gejaagde lewe gebeur dit soms te min dat dit goeie dinge is waarmee ons onsself beklee…

Ons is soms nie dadelik bewus daarvan dat ons ‘n ander baadjie aangetrek het nie. Onverwagte gebeure wat spanning veroorsaak is gewoonlik die sneller wat alles laat begin en dan hoop die spanning net op. Kort voor lank is die mooi aangename baadjie weg en het jy ‘n ongeskikte vuil lelike ou baadjie aan.

Jy kan seker maak jy trek nie daardie vuil lelike baadjie aan nie. Indien jy dit wel onbewustelik of selfs bewustelik aan trek kan jy vir jou huweliksmaat of betroubare vriend vra om jou te laat weet as hul dit op merk.

Om die gebeure van elke dag te sorteer help jou om te voorkom dat jy die vuil, ou baadjie aantrek. Elke keer as daar iets negatiefs gebeur dan praat jy met die situasie en sê dat jy dit nie gaan toelaat om jou negatief te beïnvloed nie. Jy praat dan ook met jou negatiewe emosies en sê vir dit dat jy nie gaan toelaat dat dit jou dag bederf nie. Kolossense‬ ‭3:12 moedig ons aan om goedheid en sagtheid aan te trek, wanneer jy dit doen kies jy weer om die mooi aangename baadjie aan te trek.

 

Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
(Kolossense 3:12-17).

Hemel Vader vergewe my swakheid as ek oorweldig word met vandag en alles wat om my gebeur. Help my om die vuil, lelike, ou baadjie raak te sien en gee my die krag en vrymoedigheid om dit uit te trek en ‘n nuwe, skoon baadjie van geregtigheid aan te trek.
Dankie Here Jesus vir U bloed, dood en opstanding wat dit vir my moontlik gemaak het!
AMEN!

 


 

EATING FLESH AND DRINKING BLOOD


This is awful and sounds very disgusting to the most of us…

Eating Jesus’ flesh and drinking His blood sounds just as bad, so hard and difficult to do, because we do not understand these word. The truth is that Jesus Himself gave the answer to this:

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. (John 6:35 ESV)

We eat His flesh when we come to Him and we drink His blood when we believe in him…

But he said to them, “I have food to eat that you do not know about.” So the disciples said to one another, “Has anyone brought him something to eat?” Jesus said to them, “My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. (John 4:32-34 ESV)

We also eat of God when we do His will and accomplish His work…

Father God, Lord Jesus and Holy Spirit may we come near to You daily as we believe in You and seek Your will. Open our eyes to see You daily and our ears to hear You when you speak that we may know Your will and live it every second of every day! AMEN

Bekragtig God dagliks


Dan sal ek na die altaar van God gaan, die God wat my bly maak.
Ek sal U prys met die lier, o God, my God.
Ek moenie so treurig en ontsteld wees nie, ek moet glo dat God my sal help, ja, ek sal weer ’n lied sing om Hom te prys.
Hy is naby, Hy sal my red, Hy is my God.
(Psalm 43:4, 5).

Julle moenie bekommerd wees nie. Julle moet ernstig bid tot God, julle moet vir Hom sê wat julle nodig het en julle moet vir Hom dankie sê daarvoor. Julle behoort aan Christus Jesus. Daarom sal God vir julle vrede gee, vrede wat baie beter is as enige iets waaraan mense kan dink, vrede wat die dinge beskerm wat julle dink.
Vriende, ek wil vir julle nog iets sê. Julle moet altyd dink aan die dinge wat waar is, wat mooi is, wat reg is, wat rein is, wat pragtig en goed is. Ja, julle moet dink aan alles wat mooi is, alles waarop ’n mens trots kan wees. Julle het geleer en gehoor en gesien hoe ek lewe. Julle moet dieselfde doen, dan sal God wat vrede gee, by julle wees.
(Filippense 4:6-9).

Bekragtig God se plan, weg, waarheid en lewe in jou, daagliks!!!!

Oproep tot ‘n tyd van vas en gebed!


Wanneer: Elke vier maande (April, Augustus en Desember)
Tydperk:Sewe (7), veertien (14) of een en twintig (21) dae
Tipe vas: ‘n Daniëls vas; normale eet-tye:

 • Kos: Groente/vrugte/neute/bone/water
 • (Koffie/tee is opsioneel)
 • Geen vleis of suiwel produkte nie

Waarvoor vas en bid ons?
Om die krag van gebed te “harnas”.
“Harnas” beteken om te bind; om op te koppel; om te beheer; om saam gejuk te word; om saam gebind te word.

Wanneer ons bid vra ons die Heilige Gees om langs ons in te kom, sodat ons onsself met Hom kan koppel.

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
(Romeine 8:26-27).

Met Sy “dunamis” (dinamiese krag) kan ons die oorwinnings behaal in elke situasie wat ons in geloof voor staan.

Gebed bring “fellowship” met die Vader tot ‘n nuwe vlak van intimiteit in die gelowige se lewe en dit bring die gelowige in ‘n nuwe opwindende wandel met die Here. Louheid verdwyn en jou hart word weer brandend vir die Here en Sy Koninkryk. Open. 3:15-16.

Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.
(Openbaringe 3:15-16).

Voorgestelde gebeds-tye:

 • Oggende (5 min. tot 1 uur)
 • Middae (etenstye; 5 – 25 min.). Alleen of met jou personeel of enige personeellid.
 • Aande (5 min. tot 1 uur) Alleen of saam met jou familie.

En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur.
(Handelinge 3:1).

NB! Niks is wetties nie – onthou gebed vloei uit verhouding uit.
Wees ingestel op die Heilige Gees om gedurig te kan bid.

…terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges
(Efesiërs 6:18).

Die krag van jou gebedslewe word bepaal deur:

 • Die wyse waarop jy tot die Here nader.
 • Jou aanvaarding van Sy Woord.
 • Jou toepassing van Sy Woord.

Toenadering:

 • In nederige afhanklikheid.
 • Met ‘n voorbereide hart wat eerlik en deursigtig voor die Here is.Met die hulp van die Heilige Gees moet jy areas van negatiwiteit, doodspraak, kritiek, aanstoot, bitterheid, onvergifnis, ens. identifiseer en bely.
 • Neem ‘n oomblik om die Here te dank vir Sy liefde en trou; dankbaarheid begin met die wete dat jy aan Hom behoort. Dankbaarheid en lof gaan hand aan hand en daaruit vloei aanbidding (worship: worth-ship).
 • Nou is die grond van jou hart oop vir inspraak en gebed.

NB! Jou vlees en jou denke gaan jou ‘n harde tyd gee, maar onthou dat dit in Sy krag is wat ons oorwin.

Toe antwoord hy en sê vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.
(Sagaria 4:6).

Onthou ons bid vir:
“Insig van die tye” om te weet wat ons/jy moet doen, soos Israel.

…met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen…
(1 Kronieke 12:32).

Die Here is en bly die “Goeie en Getroue Herder” en Hy wil ons deur die “donker tye” lei en al is dit nag om ons, is daar in die Here ‘n plek van beskerming en voorsiening.

Voorgestelde areas van gebed:

 • Die finansiële situasie in jou persoonlike lewe, in Suid-Afrika en in die wêreld. Hierdie drie is aan mekaar gekoppel (onthou jou finansiële situasie en verpligtinge is ook aan die land se finansiële situasie gekoppel).
 • Die politieke situasie in Suid Afrika.
 • Werkloosheid.
 • Zimbabwe.
 • Die Israeli en Palestynse konflik.
 • Kriminele en terroriste aktiwiteite.
 • Die redding van siele en die vestiging van ‘n omgee-sel en dissipelskapgroepe. Jy groei as jy uitgee.

NB! Die Here se vraag aan ons is baie eenvoudig:

KAN ‘n NASIE NA DIE HERE TERUGKEER?

As jy “JA” sê, dan moet jy die Here vra wat jou aandeel gaan wees.

Geliefdes in die Here! Saam sien ons uit na ‘n baie vrugbare tyd met wonderlike deurbrake op elke moontlike gebied gedurende hierdie jaar.

Hou ‘n daaglikse dagboek van wat jy van die Here hoor en ervaar en leef dan in die seën daarvan.

Kom deel gerus met ons dit wat jy van die Here ontvang het.