Category Archives: #VRAE

Ek wil graag meer weet en beter verstaan… (Koninkryk 1)


Wat is die Koninkryk van God?

Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het “…soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid…”?

Wat beteken dit om jou kruis op te neem?

Wat is die juk wat Jesus sê ons moet opneem?

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
(Matt.6:33).

En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
(Matt.10:38).

Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
(Matt.16:24).

En toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
(Mar.8:34).

En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.
(Luk.9:23).

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.
(Matt.11:29-30).

Intimiteit met God


Jy kan ‘n intieme verhouding met God hê, maar jy moet eers intimiteit verstaan. Ek wil dit duidelik maak dat intimiteit nie oor die seksuele gaan nie (ek hoop dit sal ‘n paar mense in die huwelik ook kan help). Intimiteit gaan oor liefde, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, aanvaarding,vertroue en waarheid (egtheid).

Elke mens is geskape met ‘n “sense of belonging” wat baie dieper gaan as om te weet wie jy is en waarom jy hier is. Ja dit is waar, jy moet dit weet, maar dit is net die oppervlakte van ‘n dieper bestaan van lewe. Jy moet vertroue en waarheid ten volle kan uitleef teenoor jouself en ander mense, dus begin by self. Wie is jy en watter waarhede van jouself kan jy op staat maak. (What about me can I trust completely?) Ek praat nie van die negatiewe nie, dus gladnie iet soos “I know I’m going to fail” nie. Waarmee of waarin is jy goed, wat hou jy van en geniet jy om te doen?

Dit verg soms ‘n ontdekkingsreis wat jy moet maak. Ons mense is so gewoond aan die alledaagse dat ons nie altyd in staat is om dieper dinge raak te sien nie. Hierdie soeke na self kan in elke geval nie alleen gedoen word nie, maar jy het nodig om God te vra om die reis saam met jou te maak. ‘n eenvoudige gebed kan hiermee help:

Hemel Vader ek bid en vra dat U seblief U Heilige Gees saam met my op hierdie ontdekkingsreis sal laat gaan, sodat ek die volle waarheid van myself kan ontdek. In Jesus naam.

Sodra jy in waarheid teenoor jouself kan optree sal jy gou leer om dit teenoor ander mense te doen. Dus leer jy om ander mense te vertrou en hulle te aanvaar net soos hulle is. Hierdie aanvaarding gee dan geboorte aan liefde, dus eers liefde vir jouself en dan ook liefde vir ander. Verantwoordelikheid en aanspreeklikheid volg dan as gevolg van die liefde en waarheid waarin jy lewe.

Jesus het gesê:

…jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie.
(Mark 12:30-31.)

As jy liefde, verantwoordelikheid, aanspreeklikheid, aanvaarding,vertroue en waarheid kan uitleef verstaan jy intimiteit en is jy in staat om intieme verhoudings met God en ander mense te hê.

Ek dink ‘n mens kan Johannes 4:23 ook nou beter verstaan, want waarheid het te doen met intimiteit…

Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom so aanbid.
(Johannes 4:23.)

Om intimiteit met God volkome te beleef, moet jy as mens iets baie dieper verstaan. God het jou lief!

Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou nog altyd liefgehad het, daarom gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.
(Jesaja 43:4.)

Ja ek weet dit is soms baie moeilik om te glo of te begryp dat God jou so baie liefhet en dit net omdat Hy jou gevorm het diep in jou moeder se skoot.

Dit is hierdie besef en wete wat jou hele lewe sal verander – jou wese, jou denke…
Dit is nie ‘n begrip wat jy kennis van dra nie, of met jou kop verstaan nie, dit is ‘n liefde wat baie dieper strek as wat jy werklik kan begryp en dit ego diep binne in jou sonder einde “Ek het jou Lief… Ek het jou Lief… Ek het jou Lief… Ek het jou Lief…”

Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!
(Jesaja 43:1.)

As ek maar net die woorde gehad het om dit beter te verduidelik, want hierdie verhouding tussen jou en God is iets wat jy moet leer om te koester. Lees meer oor hoe groot rol intimiteit in jou verhouding met God speel in Intimacy and Worship.

Hoogtyd!


O ja, hierdie Lied “Niet van deze wereld“sê dit baie duidelik.

Ek het tot die slotsom gekom dat almal dink hulle opinie is die enigste waarheid en is dan onder die indruk dat hulle jou daarvan moet oortuig of daardeur moet gerusstel. Daar is natuurlik waarheid hierin, maar net as die persoon wat so luidrugtig dit uit blaker dieselfde situasie beleef het, of in die selfde bootjie was – wat gewoonlik nie soos is nie.

Dit is hoogtyd dat ons eerlik raak met onsself hieroor. Dit is soms moeilik om dinge uit te kry en daaroor te praat, maar dit is beter as om met die “probleem” te sit. Al wat dit doen is om jou lewe om te krap. Die waarheid maak soms seer, maar dit is ook nodig om die vaste fondasie van vertroue te kan bou, die enigste plek waar ons kan staan en veilig kan voel.

Al die gepraat maak my…


Al die gepraat maak my sommer gek. Daar is dae wat ‘n mens net ‘n bietjie stilte nodig het, maar as die plekkie van stilte nie gevind kan word nie… passop vir die ontploffing!!! Ek wil liewer nie nou daaraan dink nie. Al die lawaai en stress is NOU NET TE VEEL!!!

Where is God?


Have you ever asked “Where is God?”
No, I’m not suggesting that God does not exist. I’m asking where He is, knowing He must be around somewhere. It just seems like He is hiding or that He is far away – not knowing what is going on in the world and in my life.

All the pain, hate, fear and crime of daily living is so prominent and still He seems to be only a silhouette in the backdrop of life. Where is the God that promised His love and said that He will never leave nor forsake? Is this a valid question or should we accept the fact that life is going down the drain and everything bad and ugly is just getting worse and worse…

Looking at the world and at life in general actually creates a fear that consumes everything inside of me, even hope… there are no solutions in this world for the destruction devouring the very essence of life on earth… yes, I know, life on earth is suppose to be temporal and that there is a life everlasting…

Stop!! Am I not confusing myself here? Life on earth is limited to time, but isn’t everlasting life beyond time? Am I not looking for God in things that He has not made Himself a part of…

But seek first the kingdom of God and His righteousness; and all these things shall be added to you.
(Matthew 6:33.)

I find myself seeking God in the “things” when He is not there. The command was to seek God’s kingdom and righteousness not the “things”. I suppose I will never find Him focusing on the ”things”.

Now where do I have to start?
What is the kingdom of God (Heaven)?
What does it look like?
Where can I go to find it?

Blessed are the poor in spirit! For theirs is the kingdom of Heaven.
(Matthew 5:3.)

Blessed are they who have been persecuted for righteousness sake! For theirs is the kingdom of Heaven.
(Matthew 5:10.)

Not everyone who says to Me, Lord! Lord! shall enter the kingdom of Heaven, but he who does the will of My Father in Heaven.
(Matthew 7:21.)

Your words have been strong and hard against Me, says the Lord. Yet you say, What have we spoken against You? You have said, It is useless to serve God, and what profit is it if we keep His ordinances and walk gloomily and as if in mourning apparel before the Lord of hosts? And now we consider the proud and arrogant to be happy and favored; evildoers are exalted and prosper; yes, and when they test God, they escape unpunished. Then those who feared the Lord talked often one to another; and the Lord listened and heard it, and a book of remembrance was written before Him of those who reverenced and worshipfully feared the Lord and who thought on His name. And they shall be Mine, says the Lord of hosts, in that day when I publicly recognize and openly declare them to be My jewels (My special possession, My peculiar treasure). And I will spare them, as a man spares his own son who serves him. Then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him who serves God and him who does not serve Him.
(Malachi 3:13-18.)

I must learn to seek His kingdom in everything – this can only be done in relationship with Him. A life devoted to it…  

…in Him we live and move and have our being…
(Acts 17:28)

WHY?


Have your ever been at a place where you ask why?

I’ve been there the last few weeks. I want to know about everything. I have asked HIM why are things so limited and yet in His word we are taught that there are no limitations (Luke 1:37).

Maybe the time have come to seek the truth of that which we desire and that which God desires for us.

Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.(Psalm 37:3-4.)

Who Are You, Lord?


False images, the vanity of Your name
That which rule and reign,
My thoughts…
My knowledge…

Who are You, LORD?

Show me where I can find the truth,
Teach me to look, listen and respond,
That I may behold Your beauty.
Show me Your ways and guide me,
That I may find You
‘cause I want to know You.

It’s not easy, sometimes I don’t understand…
Here I am Lord, waiting for You.
Show me Your love,
The beating of Your heart,
The warmth of Your embrace,
‘cause I want to know You.

Who are You, LORD?
I want to know You.

© Thomas Dreyer

To Know Him…


Slaughters, murder and death
Daily killing him and her
Will and ideas, goals and ambitions
Daily killing him and her

Is this how we start each day?
So destructive, so real…
Death, Life
Living sacrifice…

If we’d only knew…
Is this it? No way!!!
There is so much more
What would you say?

If we’d only knew!
He is so amazing. So …
If words could only tell…
If mortality could understand…

If we’d only knew!!
Sharing Him could be so…
Bright, Brilliant, Glorious
If words could only tell…

Glory and Power, Majesty and Strength

If we could have known!
Power and Glory, Restoration and Strength
Thus where are we going?
Eyes focussed on Him – glory to glory

He is so much more…
Ever enough time to Know Him?
If we had known, knowing Him…
Come, you have to come!

We have to know Him
Have to know Him more and more

© Thomas Dreyer

 

We should start each day with a seeking after God…