Tag Archives: #Littekens

1. WAARHEEN IS ONS OPPAD?


Ek het nogal gewonder hoekom dinge so moeilik gaan met ons mense. Ons praat die probleem, ons dink die probleem, ons eet en slaap die probleem… dit is ‘n goeie begin, maar ‘n baie slegte einde. Ons moet nie eintlik ‘n dag kwaad afsluit nie… en as ons dit doen moet dit so gou moontlik opgelos word.

Nou ja, wat nou gemaak?

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
(Filippense 4:6.)

Nou is dit die tyd om die probleem by God uit te bring. Niemand het gesê dat dit maklik is nie, maar wel moontlik. Gebed en smeking is die proses waarin ons die probleem neerlê by God sodat ons oor niks meer besorg is nie.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus… alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit…
(Filippense 4:8.)

As ons die sorge by God laat – nie dit elke nou en dan weer gaan opsoek en bedink of bepraat nie – kom ons eindelik daar waar die vrede van God oorweldigend alles oordek… om hierdie vrede te bewaar moet ons ons gedagtes rig op dit wat waar, eerbaar, regverdig, rein, lieflik en loflik is, wat ook al die rede is. As ons dit nie doen nie dan gaan haal ons daai probleme en ding weer by God se voete en die hele proses begin weer van vooraf.

En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
(Filippense 4:9.)

As ons aanhou en deurdruk met die bewaring van vrede in ons midde dan is dit die plek waar ons ontdek dat God by ons is, nie net Sy vrede nie, maar Hy is ook met ons.

Die soeke na eiegeregtigheid en eer bring net vernietiging. Die mens is nie geskape vir eer en heerlikheid nie, maar om die eer en heerlikheid van God uit te lewe. Ons kan nooit onsself red nie, of ons eie pyn en vrees verstaan of oplos nie – diè eer behoort aan Hom! (Jesaja 61:1-3.)

Ek gaan dit probeer verduidelik:

Ons moet leer om die totaliteit van die lewe raak te sien. Ons is geneig om te dink dat ons moet skaam wees vir ons wonde en littekens, of is selfs bang daarvoor. Hierdie is eintlik ‘n groot misverstand wat gelei het tot wan indrukke soos die wat genees is moet sonder wonde en littekens wees – maar is jy dan menslik?

Plastiek is dan die resultaat van hierdie verdraaide denkwyses…

Daar is selfs musikante en ‘bands’ wat liedjies hieroor geskryf het:

Don Francisco

    • – Plastic smiles and Faces…

Casting Crowns

    – Happy Plastic people under plastic steeples with walls around our weaknesses and smiles to hide our pain…

“God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.”
(Johannes 4:24.)

“Waarheid” hier beteken om eg te wees (true to yourself).

“En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”
(Romeine 12:2.)

“Geliefde, ek bid dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan”
(3 Johannes 1:2.)

(Having a prosperous journey, succeeding in reaching wholesomeness)

Ek moet erken, hierdie is dalk moeilik om te sluk, maar die realiteit van die lewe gil dit uit daagliks! Jesus het self ook hierdie pad van lyding gestap, die wonde van menslikheid ontvang en is later dood as gevolg daarvan. Gewond en gebroke het Hy Homself op die hemelse-altaar geplaas vir ons sondes… terug gekeer in prag en heerlikheid in Sy verheerlikte liggaam. Hy roep toe vir Thomas en sê: “… kom steek jou vinger hierin en jou hand hierin…”

“…Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.”
(Hebreërs. 5:8.)

“Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing.”
(Filippense.2:12.)

“Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.”
(Jacobus 1:21.)

Dus is wonde en littekens deel van die lewe, as dit nie so was nie sou Jesus Christus mos sonder dit terug gekeer het. Wonde en littekens moet dus nie gevrees word nie ook hoef jy nie skaam te wees daaroor nie – wonde word toegedien, maar littekens groei… Die wonde genees soos ons hierdie pad van herstel en vernuwing stap, maar die littekens bly agter as ‘n getuienis van ons lewens, oorwinning en krag – nou gaan dus en wees ‘n getuienis.

Ek sluit af met die woorde van Job: “Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien.” (Job 42:5.). Sjoe, dink net aan alles wat Job deurgegaan het, die wonde wat hy ontvang het, maar op die ou end het hy God gevind in die littekens…

Ek weet dat daar baie seer en pyn in elkeen van ons se lewens is en dat dit ons selfgeregtig en selfsugtig maak. Ons lewe net vir ons eie koninkryk. Ons baklei en veg om ons stem te laat hoor en probeer so ons eie seer, pyn en vrees gesond te maak. As elkeen van ons na Hom toe gaan en dit wat ons van binne af op vreet aan Hom gee en vertrou dat Hy die genesing bring vind ons daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan en ons ontdek Hom, wie Hy werklik is…

Dit is wanneer ons ontdek dat liefde alles bedek (1 Korinthiërs.13:7)

Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
(Efésiërs 2:10)

Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;
(Romeine 8:29)

En tog is ons soos Hy…

Die hele lewe gaan net oor verhoudings, al wat ons moet doen is om te leer hoe verhoudings werk…
Hoe doen ons dit – ons leer net om mekaar lief te hê…

Die vraag is natuurlik hoe doen ‘n mens dit. Wat is liefde en hoe werk dit in ons lewens.