Tag Archives: #Mighty Men

LIFE AFTER THE MMC 2008


What happens NOW?

We partook of the impartation of life at the MMC 2008, all of us, 60,000 men. We all had a bite or two and we all experienced this life – something awesome changed inside of us…

Are we going to take hold of this life we have received at the MMC and commit ourselves to it, no matter what? The lives we live are tough and we face confrontations and challenges daily. Each and everyone that met with God at the MMC will still have these confrontations and challenges, but it will seem different, because we look at it through different eyes. This new life is first a dying and secondly a resurrection. We succeed only when we die to live. The theme of this year’s MMC was Dying to Live, and rightly so because we were called to die.

Jesus Said:

…If anyone desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross daily and follow Me.
(Luke 9:23)

Taking up your cross is the process of dying; it is your walk towards death. Jesus’ words was that we have to die daily, not just carry a heavy load…
Our success lies in the way we die…

No matter what the circumstances are we must die daily to everything else and live for Him, our Lord God and King, our Life-giver. For true life is only found in Him. When we die to everything else the salvation we found in Him becomes our resurrection…

John the Baptist said:

He must increase, but I must decrease.
(John 3:30)

and Paul said:

…that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable to His death; if by any means I might attain to the resurrection of the dead.
(Philippians 3:10-11)

We have to begin each day with God, dying if need be. We have some good traditions and habits, but we also have bad traditions and habits. These bad things must be killed daily in order for us to follow Him. Killing these bad habits is hard and at times it feels like we are dying with it, but do not fear for HE is our resurrection!!!

I don’t know about you, but I don’t die easy. Dying is painful and tough. I cling to stuff that I should actually let go of, which only increase the intensity of the whole dying process. Dying to self does not come easy, but it is possible and together we can do it. It is important to know that you cannot do it alone, you need God first and also the support of family or friends that are willing to walk to death with you that you may “attain to the resurrection of the dead

‘MIGHTY MEN’ KONFERENSIE (MMC) 2008


HALLELUJAH! Die MMC 2008 was hierdie naweek gewees. Dit was selfs meer asemrowend gewees as wat ek kon dink…

Vir meer inligting oor ander optredes, die bestelling van boeke en DVD’s gaan na MMC 2007 / 2008.

Die Tema was: Dying to Live

Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
(Gal.2:20).

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.
(Joh.12:24).

Ons het Donderdag nag die bus gekry en in die eerste paar minute van Vrydag oggend vertrek na Greytown…

Sewe uur Vrydag oggend kom ons Shalom plaas ingery. Daar is reeds hier en daar ‘n tent of karavaan. Ons het die bus uitgepak, kamp op geslaan, ‘n vinnige ontbyt aanmekaar gesit en ‘n bietjie ontspan…

Later het ons gaan uitvind wat ons “duties” as kosspan was, en Helder Oranje beffies gekry om aan te trek, vinnig is ons opgedeel in groepe met seksie leiers en al… so het ons naweek begin!

Wat vir my die hardste getref het hierdie naweek is die begrip van "commitment". Angus het baie gepraat daar oor. Ek was in die kosspan gewees en ons het nogals hard gewerk en daar het ek ook weer die belangrikheid van samewerking en verantwoordelikheid besef. Dit is slegs deur "commitment" wat ons volkome samewerking bereik en word afsonderlike verantwoordelikheid ‘n kragtig "tool" wat inspireerend en opbouend is.

Daaglikse stiltetyd is die sleutel tot die "commitment" wat ons met ons Here en God moet hê, maar tog is dit iets wat ons maklik afskeep. Gou-gou ‘n versie en ‘n gebedjie is nie stiltetyd nie. Ek het besef dat ek net soms werklik stiltetyd het en ander dae word dit sommer net afgejaag. Ek het besluit om ‘n "commitment" te maak tot daaglikse stiltetyd – waar niks sommer net afgejaag word nie.

Ek sal later meer met jul deel wat my ondervinding was, maar nooi die van jul wat daar was om ‘n bietjie te deel oor elk van jul ondervindings en belewenisse.

Mighty Men Conference


Click here for more information on Mighty Men Conference 2008

Ons was die naweek op die plaas ‘Shalom‘ naby Greytown. Dit is die plaas van Angus Buchan – soos in die film ‘Faith Like Potatoes

“Mighty Men” in die Bybel word in Afrikaans vertaal as “Dapper Helde”. Die Konferensie was bygewoon deur meer as 7000 mans. Ons het Vrydag aand daar arriveer en ons aangesluit by die duisende mans wat reeds besig was om God te aanbid, te loof en te prys.

Die Tema van die kamp was “The just shall live by faith.” (Romeine 1:17.)

Angus het ‘n gedeelte in Lukas 9 en 10 gelees en daar oor uitgebrei, hy het gevra – wat vir my die treffendste was – dat almal wat ‘n geloofsbelydenis wil maak moet staan en dit saam opsê. Die geloofsbelydenis het afhanklikheid, verhouding en verantwoordelikheid ingesluit. Ons moes dus bely:

 • ons afhanklikheid van God,
 • Hy is ons enigste bron van lewe,
 • God altyd eerste sal kom in al ons verhoudings,
 • ons vrouens en kinders belangriker sal ag as werk, bediening of enige iets anders,
 • ons sal ons posisies as konings, profete en priesters in ons huise in neem,
 • ons sal verantwoordelikheid neem vir ons land en volk (deur te bid vir ons president en lewe en vooruitgang te spreek oor Suid Afrika en
 • ons sal groei in vrymoedigheid as manne van God (in vrees vir God en niemand anders nie)

Die res van die naweek was werklik onbeskryflik gewees en ek het nie woorde om dit te beskryf nie. Ek noem ‘n paar punte wat gedurende die naweek bespreek is:

 • Hierdie is dalk my laaste kans
 • Ek moet my rol en verantwoordelikheid as man in neem (by die werk en die huis)
 • Dit is belangrik om te groei in geloof
 • Daar lê baie werk voor en ons moet in spring en help
 • God werk deur ons en ons swakpunte
 • maak meer tyd vir God
 • ondersteun mede gelowiges, veral die nuwelinge sonder om mekaar in dinge in te druk – ons is almal verskillend en het verskillende roepinge
 • hê berou, oor die slegte gewoontes, hou op daarmee en plaas dit agter jou
 • byt vas al is dit soms moeilik
 • leer om op God te wag – Sy tyd, nie myne nie